SPIS RZECZY:

 • Skład osobowy Grona Profesorskiego
 • Skład osobowy Ogólnego Zebrania Profesorów
 • Skład osobowy Senatu
 • Skład osobowy Rad Wydziałowych
 • Skład osobowy Urzędów
 • Program Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej:
 • Program Wydziału Architektonicznego:
 • Program Wydziału Mechanicznego:
 • Program Wydziału Chemicznego:
 • Program Wydziału Rolniczo-lasowego:
 • Program Wydziału Ogólnego:
 • Kronika z r. ak. 1932/33
 • Wykazy statystyczne


 • PROGRAM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  NA ROK AKADEMICKI 1933/34

  LXI

  WE LWOWIE

  NAKŁADEM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  1933


  Dziękuję panu Janowi Rubinowiczowi
  za ofiarowanie tej publikacji,
  co umożliwiło opublikowania jej na stronie internetowej.

  Stanisław Kosiedowski


  Skład osobowy grona profesorskiego.

  Profesorowie honorowi:

  Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, doktor honorowy nauk technicznych Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, prof. zw. Politechniki Warszawskiej, członek czynny Akad. Nauk Techn. w Warszawie, członek czynny Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie. (Warszawa, Zamek).

  Jerzy Michalski, doktor praw, tyt. prof. Uniw. Jana Kazimierza, b. Minister Skarbu, b. poseł na Sejm. (Warszawa).

  Placyd Dziwiński, doktor filozofji, emer. prof. zw. matematyki w Politechnice Lwowskiej, członek honorowy Polsk. Tow. Politechn. we Lwowie, rektor w r. ak. 1893/4. (Ul. Kleinowska L. 3).

  Maksymiljan Thullie, inżynier, doktor nauk technicznych, doktor honorowy nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, emer. prof. zw. budowy mostów w Politechnice Lwowskiej, członek Akad. Nauk Techn. w Warszawie, członek czynny Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, senator Rzpltej Polskiej, rektor w latach 1894/5 i 1910/11. (Ul. Dąbrowskiego L. 11, tel. 31-67).

  Tadeusz Wiśniowski, doktor filozofji, emer. prof. zw. geologji i paleontologji w Politechnice Lwowskiej, członek czynny Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, członek Komisji fizjograficznej Polsk. Akad. Umiejętności w Krakowie, członek honorowy Państw. Instytutu Geolog, w Warszawie. (Warszawa, ul. Raszyńska L. 56).

  Karol Malsburg, doktor agronomji, emer. prof. zw. hodowli zwierząt użytkowych w Politechnice Lwowskiej, członek korespondent Akad. Nauk Techn. w Warszawie, honorowy prezes Polsk. Tow. Zootechnicznego w Warszawie, Komandor Orderu Odrodzenia Polski. (Ul. Łyczakowska L. 129).

  Profesorowie zwyczajni:

  Edwin Hauswald, inżynier, prof. zw. budowy maszyn, członek czynny Akad. Nauk Techn. w Warszawie, członek Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie, Komandor Orderu Odrodzenia Polski, rektor w r. ak. 1912/13. (Ul. Szymonowiczów L. 5).

  Jan Bogucki, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. statyki budowli i budownictwa żelaznego, rząd. upoważ. cywilny inżynier budowy. (Ul. Kadecka L. 11).

  Maksymiljan Matakiewicz, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. budownictwa wodnego, członek czynny Akad. Nauk. Techn. w Warszawie, członek czynny Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, członek zagraniczny Massarykowej Akademji Pracy w Pradze, b. Minister Robót Publicznych, Komandor Orderu Odrodzenia Polski, rząd. upoważ. cywilny inżynier budownictwa, rektor w r. ak. 1919/20. (Ul. Głęboka L. 6, tel. 36-J2).

  Lucjan Grabowski, doktor filozofji, prof. zw. astronomji sferycznej i geodezji wyższej, członek czynny Akad. Nauk Techn. w Warszawie, członek czynny Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, członek Państw. Rady Mierniczej, członek Polskiego Komitetu Astronomicznego Międzynarodowej Rady Badań Naukowych, Oficer Orderu Odrodzenia Polski. (Ul. Ossolińskich L. 6).

  Karol Wątorek, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. budowy koleji żelaznych, członek korespondent Akademji Nauk Technicznych w Warszawie, członek Rady Technicznej Ministerstwa Komunikacji w Warszawie, Komandor Orderu Odrodzenia Polski, rektor w r. ak. 1924/25. (Ul. Chodkiewicza L. 6, tel. 58-71).

  Zygmunt Ciechanowski, inżynier, prof. zw. pomp i silników wodnych, rząd. upoważ. cywilny inżynier budowy maszyn. (Ul. Nabielaka L. 55, tel. 94-11).

  Władysław Sadłowski, inżynier, prof. zw. rysunków zdobniczych i dekoracji wnętrza, rząd. upoważ. cywilny inżynier architektury. (Ul. Badenich L. 7).

  Kasper Weigel, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. miernictwa, członek czynny Akad. Nauk Techn. w Warszawie, prezes Sekcji Geodezyjnej Komitetu geodezyjno - geograficznego Polsk. Akad. Umiejętności w Krakowie, członek czynny Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, członek. Komisji Stałej (Commission Permanente) Międzynarodowej Unji Geodezyjno-Geograficznej, prezes Polsk. Tow. Fotogrametr., członek Państw. Rady Mierniczej, rząd. upoważ. cywilny inżynier budowy i mierniczy przysięgły, rektor w r. ak. 1929/30. (Ul. Romanowicza L. 3, tel. 50-30).

  Kazimierz Bartel, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. geometrji wykreślnej, członek czynny Akademji Nauk Technicznych w Warszawie, członek przybrany Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie. (Ul. Nabielaka L. 39, tel. 49—55).

  Jan Łopuszański, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. budownictwa wodnego, b. Minister Robót Publicznych, rząd. upoważ. cywilny inżynier budowy, b. prezes Wojew. Rady Wodnej, Kawaler Wielkiej Wstęgi Korony Rumuńskiej, rektor w r. ak. 1925/26. (Ul. Lenartowicza L. 15, tel. 3—76).

  Juljan Fabiański, inżynier, prof. zw. wiertnictwa i wydobywania nafty, Komandor Orderu Odrodzenia Polski, rektor w latach 1922/23 i 1923/24. (Ul. Łąckiego L. 6, tel. 77-48).

  Otto Nadolski, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. budownictwa wodnego, członek Państw. Rady Uzdrowiskowej i prezes Wojew. Rady Wodnej, rząd. upoważ. cywilny inżynier budownictwa, techniki kultury i geometra, honorowy obywatel miasta Krynicy, rektor w r. ak. 1926/27 i w r. 1933/36. (Ul. Długosza L. 9, tel. 64-22).

  Władysław Wojtan, inżynier, prof. zw. miernictwa, członek Państw. Rady Mierniczej, rząd. upoważ. cywilny inżynier budowy i mierniczy przysięgły. (Pl. Bilczewskiego L. 11).

  Leopold Caro, doktor praw, prof. zw. nauki ekonomji społecznej i nauk prawniczych, członek przybrany Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, prezes Polsk. Tow. Ekonomicznego we Lwowie, naczelny redaktor „Przeglądu Ekonomicznego". (Ul. Akademicka L. 21, tel. 67-01).

  Ludwik Eberman, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. budowy silników cieplnych, rząd. upoważ. cywilny inżynier budowy maszyn. (Ul. Nabielaka L. 20, tel. 45—07).

  Antoni Łomnicki, doktor filozofji, prof. zw. matematyki, członek czynny Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie. (Ul. Kosynierska L. 18).

  Stefan Bryła, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. budowy mostów, rząd. upoważ. cywilny inżynier budowy, poseł na Sejm, członek Korespondent Akademji Nauk Technicznych w Warszawie, członek przybrany Polsk. Towarzystwa Naukowego we Lwowie, członek Stałej Międzynarodowej Komisji Kongresów Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich, członek honorowy Związku Inżynierów i Architektów Jugosławji, prezes sekcji konstrukcji betonowych i żelbetonowych Rady Cementowej, członek rzeczywisty Naukowego Instytutu Emigracyjnego i Kolonjalnego, posiada Krzyż Walecznych. (Lwów, ul. Szymonowiczów 5, tel. 4-55).

  Kazimierz Zipser, inżynier, prof. zw. kolejnictwa, rektor w r. ak. 1928/29 i 1932/33. (Ul. Kochanowskiego L. 8).

  Czesław Reczyński, doktor filozofji, prof. zw. fizyki, członek przybrany Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie. (Ul. Sapiehy L. 55).

  Wojciech Rubinowicz, doktor filozofji, prof. zw. fizyki teoretycznej, członek-korespondent Polsk. Akad. Umiejętności w Krakowie, członek czynny Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, (Ul. Zielona L. 95, tel. 29-40).

  Benedykt Fuliński, doktor filozofji, prof. zw. zoologji i anatomji porównawczej zwierząt użytkowych, docent Uniw. Jana Kazimierza, kierownik Instytutu Zoologicznego Politechniki Lwowskiej, członek-korespondent Polskiej Akad. Umiejętności i współpracownik Komisji fizjograficznej i geograficznej tejże Akademji, członek czynny Polsk. Tow. Naukowego we Lwowie, sekretarz Wydziału matemat. - przyrod. Towarzystwa Naukowego we Lwowie, członek Komisji matem. - przyrod. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, odznaczony Krzyżem Walecznych. (Ul.- Tarnowskiego L. 82).

  Zygmunt Klemensiewicz, doktor filozofji, prof. zw. fizyki, docent Uniw. Jana Kazimierza, członek przybrany Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie. (Ul. Nabielaka L. 55, tel. 56-10).

  Witold Minkiewicz, inżynier, prof. zw. architektury, rząd. upoważ. cywilny inżynier architektury, rektor w r. ak. 1930/31. (Ul. Chmielowskiego L. 9, tel. 80—07).

  Edward Sucharda, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. chemji organicznej, członek przybrany Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, członek-korespondent Akad. Nauk. Techn. w Warszawie, prorektor w r. ak. 1933/35 (Ul. Badenich L. 3).

  Edward Tadeusz Geisler, inżynier, prof. zw. obróbki metali. (Ul. Ks. Issakowicza L. 12, m. 4, tel. 69-69).

  Stanisław Pilat, doktor filozofji, prof. zw. technologji nafty i gazów ziemnych, (Ul. Bogusławskiego L. 9, tel. 17—01).

  Władysław Derdacki, inżynier, prof. zw. budownictwa utylitarnego, rząd. upoważ. cywilny inżynier architektury. (Ul. Warneńczyka L. 18, tel. 80-00).

  Gabrjel Sokolnicki, inżynier, prof. zw. urządzeń elektrycznych, rząd. upoważ. cywilny inżynier elektrotechniki;, rektor w r. ak. 1931/32. (Ul. Zadwórzańska L. 25, tel. 15—52).

  Karol Różycki, inżynier, prof. zw. hodowli zwierząt użytkowych. (Dublany k. Lwowa, tel. 2-81). Włodzimierz Stożek, doktor filozofji, prof. zw. matematyki. (Ul. Nabielaka L. 55, tel. 81-82).

  Kazimierz Idaszewski, doktor-inżynier, prof. zw. maszyn elektrycznych. (Ul. Gipsowa L. 32, tel. 75-11).

  Szymon Wierdak, doktor filozofji, prof. zw. botaniki lasowej, członek Komisji fizjograficznej Polsk. Akad. Umiejętności w Krakowie. (Ul. Zadwórzańska L. 30).

  Wacław Leśniański, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. technologji chemicznej organicznej. (Ul. Pochyła L. 14).

  Emil Bratro, inżynier, prof. zw. robót ziemnych, budowy dróg i tunelów, członek Rady Technicznej przy Ministerstwie Komunikacji, wiceprezes Rady Cementowej, Oficer Orderu Odrodzenia Polski. (Ul. Kalecza L. 5a, tel. 43—89).

  Adam Kuryłło, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. statyki budowli i żelbetnictwa, rząd. upoważ. cywilny inżynier budowy. (Ul. Herburtów L. 3 b, tel. 82-25).

  Adolf Joszt, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. technologii chemicznej przemysłu rolniczego i mikrobiologji technicznej. (Ul. Sodowa L. 12).

  Antoni Plamitzer, doktor nauk technicznych, prof. zw. geometrji wykreślnej. (Ul. Gipsowa L. 32).

  Roman Witkiewicz, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. zw. pomiarów maszynowych, członek-korespondent Akad. Nauk Techn. w Warszawie. (Ul. Ks. Issakowicza L. 12, tel. 81-61).

  Wilhelm Mozer, inżynier, prof. zw. budowy maszyn kolejowych. (Ul. Szumlańskich L. 7).

  Aleksander Kozikowski, inżynier, prof. zw. ochrony lasu, członek Komisji fizjograficznej i zoogeograficznej Polsk. Akad. Umiejętności w Krakowie, członek Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, członek Państw. Rady Ochrony Przyrody. (Ul. Pijarów L. 57).

  Włodzimierz Krukowski, doktor-inżynier, prof. zw. pomiarów elektrotechnicznych. (Ul. Kwiatkówka L. 9, tel. 93-08).

  Antoni Wereszczyński, doktor praw, prof. zw. nauk prawniczych, wiceprezes Pol. Tow. Prawniczego we Lwowie, członek Zarządu Tow. dla spraw Ligi Narodów, Oficer Orderu Odrodzenia Polski. (Ul. Chmielowskiego L. 11).

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Jan Ladenberger, inżynier, prof. n. urządzenia lasu. (Ul. Sakramentek L. 18).

  Dezydery Szymkiewicz, doktor filozofji, prof. n. botaniki ogólnej i fizjologji roślin, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. (Ul. Potockiego L. 32, tel. 11-91).

  Janusz Henryk Gurski, doktor filozofji, inż.-rolnik, prof. n. uprawy roli i roślin. (Ul. Chrobrego L. 10).

  Wilhelm Borowicz, doktor-inżynier, doktor filozofji, h. c, kandydat nauk matematycznych, prof. n. budowy maszyn i turbin parowych. (Ul. Gipsowa L. 32).

  Stanisław Fryze, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. n. elektrotechniki ogólnej. (Ul. Tarnowskiego L. 96, tel. 48—30).

  Wiktor Jakób, doktor filozofji, prof. n. chemji nieorganicznej. (Ul. Chodkiewicza L. 5).

  Kazimierz Kuratowski, doktor filozofji, prof. n. matematyki, członek przybrany Polsk. Tow. Nauk. we Lwowie, członek zwyczajny Tow. Nauk. Warsz., (Ul. Nabielaka L. 12, tel. 81-80).

  Stanisław Łukasiewicz, inżynier, prof. n. budowy maszyn dźwigowych i urządzeń transportowych. (Ul. Mochnackiego L. 23, tel. 5-45).

  Tadeusz Malarski, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. n. fizyki. (Ul. 29 Listopada L. 36).

  Tadeusz Kuczyński, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. n. technologji chemicznej nieorganicznej i elektrochemji technicznej. (Ul. Łozińskiego L. 2, tel. 65—96).

  Stanisław Brzozowski, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. n. teorji i budowy mostów. (Ul. Szeptyckich L. 41). Stanisław Hubicki, inżynier, prof. n. inżynierji lasowej (Ul. Zyblikiewicza L. 31, tel. 88-34).

  Jan Henryk Rosen, artysta malarz, prof. n. rysunków figuralnych, Kawaler Orderów: Virtuti Militari (V kl.), Krzyża Walecznych, Legji Honorowej, Croix de Guerre franc, Military Medal ang. (ul Nabielaka L. 37, tel. 82-10).

  Jan Bagieński, inżynier, prof. n. architektury I., rządowo upow. cywilny inżynier architektury. (Ul. Chorążczyzna L. 24, tel. 74-55).

  Kazimierz Suchecki, inżynier, doktor nauk technicznych, prof. n. hodowli lasu. (Ul. Jakóba Strzemię L. 2). Docenci:

  Lucjan Böttcher, doktor filozofji, docent matematyki, adjunkt P. L., członek Pol. Tow. Matematycznego. (Ul. Sodowa L. 4).

  Adam Maksymowicz, doktor filozofji, docent matematyki. (Ul. Asnyka L. 11).

  Romuald Rosłoński, inżynier, doktor nauk technicznych, docent budownictwa wodnego, naczelnik Wydz. Hydrologiczn. Państw. Instytutu Geolog. w Warszawie, członek Polsk. Tow. Nauk, we Lwowie, rząd. upoważ. cywilny inżynier budownictwa, (Warszawa, Ul. Rakowiecka 1. 4).

  Roman Borkowski, doktor filozofji, docent szczegółowej uprawy roślin, starszy asystent Politechniki Lwowskiej. (Dublany k. Lwowa, tel. 2—81).

  Henryk Kazimierz Malarski, doktor filozofji, docent żywienia zwierząt.

  Edwin Płażek, inżynier, doktor nauk technicznych, docent chemji organicznej, zastępca profesora chemji ogólnej. (Ul. Peł-czyńska L. 23).

  Alfons Chmielowiec, inżynier, doktor nauk technicznych, docent statyki i teorji mostów. (Ul. Dunin Borkowskich L. 24).

  Walerjan Swederski, agronom, inżynier-technolog, docent rolnictwa, Dyrektor Państw. Stacji botaniczno-rolniczej we Lwowie. (Ul. 29 Listopada L. 36, tel. 62-71).

  Adam Rose, doktor nauk rolniczych, docent polityki agrarnej, Dyrektor Dep. Ekonom. Ministerstwa Rolnictwa, redaktor miesięcznika „Rolnictwo", Komandor Orderu Odrodzenia Polski. (Warszawa, Ul. Marszałkowska L. 21, tel. 8-42-01).

  Władysław Nikliborc, doktor filozofji, docent matematyki na Wydziale matematyczno - przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, docent matematyki na Wydziale Inżynierji lądowej i wodnej Politechniki Lwowskiej. (Ul. Gipsowa L. 40).


  Władze akademickie Politechniki Lwowskiej.
   W myśl ustawy o szkołach akademickich władzami akademickiemi są:
  1. Ogólne Zebranie Profesorów.
  2. Senat.
  3. Rektor.
  4. Prorektor.
  5. Rady Wydziałowe.
  6. Dziekani.
  7. Prodziekani.

  Skład osobowy Ogólnego Zebrania Profesorów.

  W skład Ogólnego Zebrania Profesorów wchodzą wszyscy profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni oraz delegaci docentów.

  Skład osobowy Senatu.
 • J. M. Rektor: Prof. Dr. Inż. Otto Nadolski.
 • Prorektor: Prof. Dr. Inż. Edward Sucharda.
 • Dziekan Wydz. Inż. Prof. Dr. Inż. Stanisław Brzozowski
 • Delegat Prof. Inż. Kazimierz Zipser.
 • Dziekan Wydz. Arch. Prof. Inż. Jan Bagieński.
 • Delegat Prof. Inż. Witold Minkiewicz.
 • Dziekan Wydz. Mech. Prof. Inż. Edward Geisler.
 • Delegat Prof. Dr. Inż. Kazimierz Idaszewski.
 • Dziekan Wydz. Chem.
 • Delegat Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński
 • Dziekan Wydz. Roln.-las Prof. Dr. Inż. Tadeusz Malarski
 • Delegat Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński
 • Delegat Wydz. Roln.-las.: Prof. Dr. Inż. Kazimierz Suchecki.
 • Dziek. i Del. Wydz. Og.: Prof. Dr. Kazimierz Kuratowski.

  Skład osobowy Rad Wydziałowych.
  (Patrz program odnośnego Wydziału).

  Skład osobowy Urzędów.

  1. Rektorat:

 • J. M. Rektor: Prof. Dr. Inż.Otto Nadolski.
 • Prorektor: Prof. Dr. Inż. Edward Sucharda.

  a) Sekretariat: (ul. Sapiehy 1. 12, I p., tel. 39—81).
  Sekretarz Politechniki Lwowskiej: Mr. Stanisław Kuziński. (Ul. Batorego L. 34, tel. 79—59).
  Referendarz: Urzędn. kontr, w VIII st. sł.: Mr. Bolesław Walawski. (Ul. Gródecka L. 51).
  Asesor: Urzędn. kontr, w VIII st. sł.: Tadeusz Telichowski. (Ul. Janowska L 29).
  Adjunkt kancelaryjny: Bronisław Kalecki. (Bogdanówka L. 85). Urzędn. kontr, w X st. sł.: Eugenjusz Komach. (Ul. Wąska L. 8). Rejestratorka: Józefa Welzlowa. (Ul. św. Wojciecha L. 2). Kancelistka: Janina Kohmannówna. (Ul. Unji Lubelskiej L. 11). Djetarjuszka: Zofja Kossowska, (Ul. Listopada L. 43).

  b) Kwestura: (ul. Sapiehy 1. 12, I p., tel. 58-38).
  Kwestor: Jan Orłowski. (Ul. Wyspiańskiego L. 15). Skarbnik: Karol Zamorski, zast. Kwestora. (Ul. Gołąba L. 10). Kontrolerka: Zofja Sołtysikówna. (Ul. Nabielaka L. 26). Kontroler: Marjan Łomnicki. (Ul. Ujejskiego L. 1). Adjunkt kancelaryjny: Karol Wańczycki. (Ul. Sapiehy L. 12). Adjunktka kancel.: Brygida Borusiewiczówna. (Ul. W. Pola L. 9). Rachmistrzyni: Janina Falewska. (Ul. Kochanowskiego L. 41).

  c) Intendentura: (ul. Sapiehy L. 12, parter, tel. 57).
  Asesor: Artur Grrantsch, Intendent. (Ul. Nabielaka L. 22). Kancelistka: Marja Rogoszewska. (Ul. Kurkowa L. 17). Kancelista:

  d) Zarząd w Dublanach: (Dublany k. Lwowa, tel. 2-81, 78—81).

 • Delegat w Dublanach: Prof. Inż. Karol Różycki. Urzędy, kontr, w VIII st. sł.: Józef Wolski. (Dublany). Kierownik ogrodu: Stefan Staliński. (Dublany).

  2. Dziekanaty:
  • Wydział Inżynierji: (Ul. Sapiehy L. 12, II p., tel. 57, 29—93, 32-34).

   Dziekan: Prof. Dr. Inż. Stanisław Brzozowski.
   Prodziekan: Prof. Dr. Antoni Wereszczyński.
   Rejestratorka: Klementyna Rudnicka. (Ul. Borkowskich L. 6).

  • Wydział Architektoniczny:

   Dziekan: Prof. Inż. Jan Bagieński. (Ul. Sapiehy L. 12, I p.).
   Prodziekan: Prof. Dr. Inż. Adam Kuryłło.

  • Wydział Mechaniczny:

   Dziekan: Prof. Inż. Edward Geisler. (Ul. Sapiehy L. 12, parter, tel. 90—13)
   Prodziekan: Prof. Dr. Inż. Wilhelm Borowicz.
   Prowizoryczna kancelistka: Stanisława Stasiówna. (Ul. Traugutta L. 1 a).

  • Wydział Chemiczny: (Ul. Sapiehy L. 12,Lab. Chem.).

   Dziekan: -
   Prodziekan: Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński.
   Adjunktka kancelaryjna: Józefa Heppówna. (Ul. Kurkowa L. 17).

  • Wydział Rolniczo -lasowy:

   Dziekan: Prof. Dr. Inż. Tadeusz Malarski. (Ul. Ujejskiego L. 1, tel. 39-62).
   Prodziekan: Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
   Rejestratorka: Józefa Kaczmarska. (Ul. Grottgera L. 6).

  • Wydział Ogólny:

   Dziekan: Prof. Dr. Kazimierz Kuratowski. (Ul. Sapiehy L. 12, parter)
   Prodziekan: Prof. Dr. Włodzimierz Stożek.

  3. Zakłady:
  1. Bibljoteka1): (Ul. Sapiehy L. 12, I p., tel. 57, 29-93, 32-34).

   Kierownik Bibljoteki: Prof. Inż. Zygmunt Ciechanowski. Bibljotekarz: Inż. Tytus Laskiewicz. (Ul. Mochnackiego L. 18). Asystent bibljoteczny: urzęd. kontr, w VIII st. sł. Dr. Alfred Bachmann. (Ul. Dekerta boczna L. 6). Rejestrator: Leopold Sopotnicki. (Ul. Józefata L. 5).

  2. Obserwatorjum Astronomiczne i Meteorologiczne ze Stacją Seismograficzną2): (Ul. Sapiehy L. 12, II p., tel. 57, 29—93, 32—34).

   Kierownik: Prof. Dr. Lucjan Grabowski.

  3. Muzeum Budowy Maszyn: (Ul. Sapiehy L. 12, parter, tel. 57, 29-93, 32-34). Kierownik: Prof. Dr. Inż. Ludwik Eberman.
  4. Mechaniczna Stacja Doświadczalna3): (Centrala we Lwowie, Ul. Sapiehy L. 12, parter, tel. 48—85, adres telegr.: „Mesdo" Lwów. Kierownik: Prof. Dr. Inż. Roman Witkiewicz. (Ul. Issakowicza L. 12), tel. 81-61). Zastępca Kierownika: Inż. Tadeusz Włodek. (Ul. Listopada L. 37, tel. 94-93). Sekretarz: Józef Pszoniak. (Ul. Dwernickiego L. 11). Kancelistka: Kazimiera Pompowska. Referenci techniczni: Inż. Zygmunt Dettloff. Inż. Marjan Popiel. Asystenci: Inż. Janusz Walczak. Józef Walenta. Technicy laboranci: Eustachy Kołtun. Władysław Głodziński. Kazimierz Sobolewski.   1) Przy poszczególnych katedrach i docenturach istnieją oddzielne bibljoteki podręczne.
   2) Należące do Kat. Astronomji Sferycznej i Geodezji Wyższej.
   3) Stacja jest samowystarczalna; wszyscy wyżej wymienieni, zatrudnieni w Stacji, są urzędnikami kontraktowymi, płatnymi z funduszów Stacji.


  5. Oddziały Stacji: w Hajdukach Wielkich, w Borysławiu, Dziedzicach, Starachowicach i Ostrowcu.

   Referenci techniczni: Inż. Władysław Kołodziej. Inż. Ferdynand Künstler. Inż. Władysław Lipczeński. Inż. Józef Machalski. Inż. Jerzy Meier. Inź. Kazimierz Morski. Inż. Zygmunt Pawłowicz. Inż. Klemens Wierzchleyski. Zastępcy referenta: Inż. Ernest Bachman. Inż. Stanisław Epler. Inż. Władysław Haczewski. Inż. Jan Miś. Inż. Kazimierz Mogilnicki. Inż. Tomasz Ziegler.

   Urzędnicy techniczni i instruktorzy: Mieczysław Lech. Jan Bubliński. Marjan Mazur. Mieczysław Naysarek. Stanisław Pauk. Eoman Tutaj.

   Kancelistki: Janina Krzanowska. Kazimiera Laśkówna.

  6. Laboratorjum Budowlano-drogowe1): (Ul. Sapiehy L. 12, parter, tel. 48-85). Kierownik: Prof. Inż. Emil Bratro.
  7. Zakład Technologji Mechanicznej Metali: (Ul. Ujejskiego L. 5, tel. 36—45). Zastępca kierownika: Prof. Inż. Wilhelm Mozer.


   1) Należące do Kat. Budowy Dróg i Tunelów; administracyjnie związane z Mechaniczną Stacją Doświadczalną.


  8. Zakład Obróbki Metali: (Ul. Ujejskiego L. 5, tel. 36—45). Kierownik: Prof. Inż. Edward Tadeusz Greisler.
  9. Laboratorjum Maszynowe: (Ul. Ujejskiego L. 5, tel. 41—42). Kierownik: Prof. Dr. Inż. Roman Witkiewicz.
  10. Laboratorjum Kalorymetryczne: (Ul. Ujejskiego L. 5, tel. 41-42). Zastępca kierownika: Prof. Dr. Inż. Roman Witkiewicz.
  11. Laboratorjum Elektrotechniczne: (Ul. Sapiehy L. 12, parter, tel. 94-15). Kierownik: Prof. Dr. Inż. Włodzimierz Krukowski.
  12. Laboratorjum Radiotechniczne: (Ul. Sapiehy L 12, I p.). Kierownik: Prof. Dr. Inż. Tadeusz Malarski.
  13. Laboratorium Aerodynamiczne: (Ul. Sapiehy L. 12, tel. 57, 29-93, 32-34). Komisja nadzorcza z ramienia Rady Wydziału Mechanicznego: Prof. Dr. Inż. Wilhelm Borowicz i Prof. Inż. Stanisław Łukasiewicz. Kierownik: Dr. Inż. Zygmunt Fuchs.
  14. Muzeum Geologii i Mineralogji1): (Ul. Ujejskiego L. 1, parter, tel. 79—58). Kierownik: zast. prof. Prof. U. J. K. Dr. Juljan Tokarski. Kustoszka: Dr. Janina Syniewska.
  15. Ceramiczna Stacja Doświadczalna2): (Ul. Domsa L. 2, tel. 83—24). Zastępca kierownika: zast. prof. Prof. U. J. K. Dr. Juljan Tokarski.


   1) Należące do Kat. Geologji i Paleontologji oraz do Kat. Mineralogji i Petrografji. 2) Stacja jest nieczynna dla stron podczas feryj letnich w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.


  16. Zakłady w Dublanach:
    (Dublany k. Lwowa, tel. 2—81 i 78-81).
   1. Folwark.
   2. Gorzelnia1). — Zastępca Kierownika: Dr. Inż. Aleksander Tychowski. Sekretarz II kat.: Piotr Zahajkiewicz. (Dublany).
   3. Zakład chemiczno - rolniczy2). — Zastępca Kierownika: Dr. Inż. Arkadjusz Husierowicz.
   4. Zakład mechaniczno-rolniczy3).-Zastępca Kierownika: Inż. Czesław Kanafojski.
   5. Zakład meteorologiczny2). — Zastępca Kierownika: Dr. Inż. Arkadjusz Musierowicz.
   6. Zakład torfowy4). — Kierownik: Prof. Dr. Janusz Henryk Gurski.
   7. Zakład hodowli roślin4). — Kierownik: Prof. Dr. Janusz Henryk Gurski.
   8. Zakład ochrony roślin4). — Kierownik: Prof. Dr. Janusz Henryk Gurski.
   9. Stacja ekologiczna5). — Kierownik: Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz.

  Inne zakłady, laboratorja, pracownie konstrukcyjne i seminarja Politechniki Lwowskiej wymienione są jako katedry w programach poszczególnych Wydziałów.


  1) Należąca do Kat. Technologji Rolniczej.
  2) Należący do Kat. Chemji Rolniczej i Gleboznawstwa.
  3) Należący do Kat. Maszynoznawstwa Rolniczego.
  4) Należący do Kat. Uprawy Roli i Roślin.
  5) Należąca do Kat. Botaniki Ogólnej i Fizjologji Roślin.


  DALEJ


 • Data modyfikacji strony: 2008-05-02


  Powrót
  Licznik