SPIS TREŚCI
 1. Strona parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie
 2. Strona poświęcona zwrotowi kościoła na Facebooku
 3. Kontrowersyjny koncert
 4. Apel lwowskich katolików
 5. Czarna Madonna
 6. Kalendarz parafii na rok 2008
 7. Odpust w kościele św. Marii Magdaleny
 8. List otwarty parafian do redakcji gazety "Wysoki Zamek"
 9. List do Prezydenta Ukrainy
 10. Protest głodowy
 11. Przemówienie księdza biskupa Leona Małego do wiernych po rozmowie z władzami miasta w kościele św. Marii Magdaleny
 12. Sytuacja w kościele świętej Marii Magdaleny
 13. Fotografie z 21 marca 2006
 14. Apel lwowskich katolików
 15. Obecne losy kościołów
 16. Zarys dziejów kościoła
 17. Historia świątyni
 18. Fotoreportaż
 19. Odpust w parafii

  FOTOREPORTAŻ
 20. Kościół czy sala organowa-audycja red. Marii Baszy (TV Kuriera Galicyjskiego) nt. kościoła
 21. Kolejny koncert tyłem do ołtarza
 22. Peregrynacja relikwi bł. Jakuba Strzemię
 23. Święty Mikołaj
 24. Głodówka w kościele
 25. Wielkanoc 2007
 26. Boże Ciało 2007
 27. Wielkanoc 2008

  ARTYKUŁY PRASOWE

  Kurier Galicyjski

 28. Maria Basza - "Co zyska Ukraina...?

  Gazeta Lwowska

 29. Maria Basza - "Spór o kościół"
 30. Irena Masalska - Ukraińskie media o konflikcie"
 31. Irena Masalska - Protest w kościele św. Marii Magdaleny
 32. Zarys dziejów kościoła św. Marii Magdaleny

  Gazeta Polska

 33. Katarzyna Hejke - "Taras łypie na ołtarz"

  Polityka

 34. Natalia Gańko - "Kościół niezgody"
 35. Głos w dyskusji

  Lwiwśka Hazeta

 36. "Spory wokół ołtarza"
 37. Rozmowa z biskupem Leonem Małym
 38. Problem widziany oczyma parafian
 39. Sala organowa u progu zmian?
 40. Umowa niezgody
 41. Konflikt, jakiego nie było

  Wysokij Zamok

 42. "Kulturalny" skandal
 43. Głodówka zakończona, problem pozostał
 44. "Będę głodować i spać w trumnie"
 45. Sprostowanie do artykułu w "Wysokim Zamku"
 46. List otwarty parafian do redakcji gazety "Wysoki Zamek"


  Aktualizacja 2012-04-04

Kościół pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie

     


Niedziela Palmowa 2012-04-01.

Parafianie św. Marii Magdaleny zgromadzeni na uroczystościach Niedzieli Palmowej przed swoim kościołem, do którego jedyne wejście obudowano rusztowaniami, utrudniając dodatkowo wejście do świątyni. Wejście główne jest zamknięte od wielu lat, gdy w 1962 roku władze sowieckie odebrały świątynię wiernym i zamieniły ją najperw na klub studencki a później na "Dom muzyki kaeralnej i organowej". Władze niepodległej Ukrainy skorzystały skrzętnie z tej grabieży i nie chcą oddać świątyni wiernym, wynajdując coraz to nowe argumenty.


2012-03-12

Wywiad Anny Gordijewskiej z proboszczem parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie, ks. Włodzimierzem Kuśnierzem


Realizacja i montaż dźwięku - Genadiusz Świdziński.
Emisja - Radio Lwów, 10.03.2012


2010-04-26

Niewiasto, czemu płaczesz? (Felieton M.Woś z 26 kwietnia 2010 w Polskim Radio Wrocław)


2010-03-22

Nie oddamy kościoła Marii Magdaleny we Lwowie!

WAŻNE! Proszę, przeczytaj ten tekst i podpisz protest na stronie warsztatów idei Obywateli Rzeczypospolitej !
 

Każdego kto pragnie wesprzeć naszą społeczność we Lwowie zapraszamy do poparcia listu zamieszczonego na stronie www.warsztatyidei.pl
List wraz z podpisami prześlemy do Komisji Łączności z Polakami za Granicą w Sejmie RP, do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w Senacie RP oraz do redakcji Kuriera Galicyjskiego.

Z poważaniem,
ZARZĄD Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

Polacy we Lwowie proszą Was o poparcie!

Decyzją Rady Miasta Lwowa, z 11 marca 2010 r. kościół św. Marii Magdaleny, znajdujący się przy ul. Bandery 8, został na 20 lat przekazany do dyspozycji sali muzyki organowej i kameralnej we Lwowie, na zasadach nieodpłatnego wynajmu. Nie zostały uwzględnione potrzeby rzymskokatolickiej wspólnoty parafialnej i wieloletnie starania o zwrot lub korzystanie na równoprawnych warunkach ze swojej prawowitej własności.

Od roku 2001 w kościele św. Marii Magdaleny są odprawiane nabożeństwa. Centralne przejście do ołtarza jest zastawione ławkami, których nie można przesuwać, ponieważ niszczy to, zdaniem dyrekcji, posadzkę. Wspólnota nie może korzystać z centralnego wejścia do kościoła, które jest zamurowane. Parafia nie może korzystać z kościelnych organów. Po każdej Mszy św. ksiądz wynosi z kościoła Najświętszy Sakrament do samochodu, by zawieźć go w bezpieczne miejsce. Zasadniczym punktem argumentacji władz w sporze ze wspólnotą parafialną jest znaczenie organów, znajdujących się w kościele dla kulturalnego życia miasta. Wyposażenie kościoła – ołtarze boczne, obrazy, rzeźby, konfesjonały, klęczniki, ławki przejęte zostały przez władze: częściowo zostały zniszczone, część stanowi wyposażenie muzeów. Baptyserium z freskami Jana Henryka Rosena zamieniono na... toaletę, cenne freski zamalowano. Wieże kościelne pozbawiono krzyży, z przykościelnego placu usunięto figurę Matki Bożej. Jedyną pozostałością po dawnej świetności kościoła jest ołtarz główny i epitafia ze zniszczonymi elementami dekoracyjnymi.

Uważamy, że decyzja Rady Miejskiej Lwowa, podjęta w czasie trwającego procesu sądowego, dotyczącego sprawy kościoła Marii Magdaleny, jest ze strony władz miasta próbą stworzenia faktów dokonanych.

My, parafianie kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie zwracamy się z apelem o poparcie naszych starań zmierzających do odzyskania odebranej nam świątyni i traktowanie nas według praw przysługującym wszystkim obywatelom demokratycznego państwa ukraińskiego.

Ks. proboszcz i parafianie kościoła pw. Marii Magdaleny we Lwowie
(łącznie 496 podpisów)

Informacja o kościele św Marii Magdaleny we Lwowie

Rzymskokatolicki kościół pw. św. Marii Magdaleny wybudowano we Lwowie w XVII wieku wg projektu Wojciecha Kielara i Jana Godnego. Fundatorką świątyni (obecnie najstarsza część świątyni stanowi prezbiterium) w roku 1600 była Anna Pstrokońska. Świątynię rozbudowano wg projektu Macieja Urbanika pod koniec wieku XVII przez zakon oo. Dominikanów. Dominikanie byli gospodarzami kościoła i klasztoru do momentu kasaty józefińskiej. W 1784 roku klasztor przeszedł na własność Państwowego Funduszu Religijnego. Fundusz odsprzedał zabudowania galicyjskiemu Funduszowi Policyjnemu w roku 1841. W klasztorze urządzono dom poprawy i pracy przymusowej, później przekształcony na więzienie dla kobiet. Kościół natomiast oddano do dyspozycji Archidiecezji Lwowskiej – pełnił funkcję kościoła parafialnego. Ponieważ gmachy klasztorne były zajęte przez władze austriackie, obok kościoła wybudowano plebanię.

Kościół pełnił funkcje sakralne do roku 1945. Po ekspatriacji ze Lwowa duchowieństwa i wiernych, świątynia przez pewien czas była zamknięta. Otwarta ponownie w 1946 r., była czynna do października 1962 r. Kolejno posługę kapłańską sprawowali w kościele ks. ppłk Zygmunt Truszkowski (1876-1949), o. Marcin Karaś (1910-2003), o. Rafał Kiernicki OFM Conv (1912-1995), ks. prałat Zygmunt Hałuniewicz (1889-1974). W marcu 1962 ks. Hałuniewicz otrzymał zakaz celebrowania nabożeństw. Parafię udało się utrzymać do października tegoż roku. W świątyni przekazanej Politechnice Lwowskiej urządzono klub młodzieżowy, a następnie salę organową, funkcjonującą do chwili obecnej.


2009-12-20

KOLEJNY KONCERT W KOŚCIELE ... TYŁEM DO OŁTARZA ...

Rzymskokatolicki kościół pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie jest fundacją Anny Pstrokońskiej z 1600 r. Do 1962 r. kościół pełnił funkcje sakralne. Władze sowieckie zajęły kościół, kładąc kres jego istnieniu, dewastując wnętrze, usuwając krzyże z wież. Od 1991 r. nowe władze Ukrainy zajęły kościół, mianując go „Domem kameralnej i organowej muzyki”. Starania nasze o zwrot kościoła są bezskuteczne. Pozwolono nam odprawiać jedną Mszę św. codziennie rano o godz. 8-00 i jedną w niedzielę o godz. 10-00 z udziałem wiernych. Na czas koncertów zasłania się ołtarz kotarą, a publiczność siedzi tyłem do ołtarza.

Przykro nam, że duchowni urządzają koncerty tyłem do ołtarza.
Prosimy uszanować katolicką świątynię.

KONCERT "DUCHOWE MOSTY JEDNOŚCI"
NIEDZIELA, 20.XII.2009.


GRUDZIEŃ 2009

PEREGRYNACJA RELIKWI BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, PATRONA ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ


2009-12-06

Święty Mikołaj

Święty Mikołaj obdarował prezentami dzieci


2009-06-09

CZY KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARII MAGDALENY ZOSTANIE ODDANY WIERNYM?

Rozmowa z ks. Włodzimierzem Kuśnierzem – proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie
opublikowana w Kurierze Galicyjskim z 12 czerwca 2009 r.


Lwowska Droga Krzyżowa w kościele pw. św. Marii Magdaleny

A.D. 2009

Przygotowania - zawieszanie obrazów kolejnych stacji Drogi Krzyżowej.

   

Drogę Krzyżową prowadzą: ksiądz biskup Leon Mały, nowy proboszcz parafii - ks. Włodzimierz Kuśnierz i wikary - ks. Andrzej Niedzielski.

     

Kościół wciąż nie został oddany wiernym, lecz według władz Lwowa jest nadal "budynkiem muzyki organowej i kameralnej".
Jak się do tej funkcji kościoła ma np. koncert amatorskiego chóru Akademii Drukarskiej??? (poniżej afisz)

 


KONTROWERSYJNY KONCERT

29 października 2008 r.

Szanowni Państwo,

29 października wrocławski chór Cantores Minores Wratislavienses miał zaśpiewać w sali muzyki organowej we Lwowie. „Salą” według władz Lwowa jest kościół św. Marii Magdaleny. Mimo próśb konsulatu RP we Lwowie, aby koncert nie odbywał się w kościele, bo jest to obraźliwe dla Polaków ze Lwowa (spór o zwrot kościoła wspólnocie rzymskokatolickiej toczy się od kilkunastu lat), władze Wrocławia zignorowały uczucia Polaków ze Lwowa i zadecydowały, że koncert odbędzie się w kościele św. Marii Magdaleny, chociaż proponowano inne miejsce – kościół św. Antoniego.

Od 15 lat Polacy we Lwowie proszą władze miasta o zwrot świątyni – kościoła św. Marii Magdaleny. Niestety, władze odmownie traktują każdą próbę uregulowania sprawy. Mimo iż zgodnie z obowiązującymi normami i stanem prawnym kościół powienien zostać zwrócony parafii, władze odmawiają wymyślając powody wyssane z palca:

 • kościół nie jest włanością parafii,
 • budowali go w XVII wieku miejscowi Ukraińcy,
 • dokumenty są niekompletne,
 • Polacy we Lwowie nie potrzebują tego kościoła,
 • kościół należy do współnoty a wspólnotą jest miasto.
 • I najpoważniejszy z powodów – w parafii są najlepsze organy na Ukrainie. Organy te były zamontowane w dwudziestoleciu międzywojennym staraniem ks. Gerarda Szmyda, który na koszt parafii sprowadził instrument firmy Rieger.

Myślę, że koncert poświęcony pamięci poety Zbigniewa Herberta w kościele św.Marii Magdaleny (dla władz „sala muzyki organowej”) był pomysłem, który zaskoczył wielu mieszkańców Lwowa. Od 15 lat Polacy we Lwowie starają się o zwrot kościoła – wysłuchując przy tym obelg, zniewag i uwag dotyczących swojej narodowości. Od władz sali muzyki organowej, od władz miasta, a nawet od personelu technicznego „sali”. Było już tak, że jesteśmy okupantami i że mieszkamy na ukraińskiej ziemi i żebyśmy „zabierali manele”, w kościele personel zawiesił portret Stepana Bandery. Msze odprawiano odpłatnie i pod zamkniętymi drzwiami kościoła. Była też desperacka głodówka. Ale to niewiele pomaga, bo stanowisko władz od lat jest niezmienne – „nie bo nie”. Ciekawe, czy przebywając na co dzień w takiej sytuacji, wrocławscy politycy, w tym Pan Prezydent, odznaczaliby się aż taką wyrozumiałością i dobrą wolą, wyczuciem politycznym i rozwagą. I najważniejsze, czy tak postępowaliby z mniejszością niemiecką we Wrocławiu?

Oficjalnie stanowisko władz jest takie, że miasto musi mieć salę organową. Nie trzeba być wielkim znawcą, żeby się zorientować, że lwowska publiczność nie jest w stanie wypełnić nawet sali filharmonii, która świeci pustkami podczas znaczących wydarzeń muzycznych.

Kościół świętej Marii Magdaleny pozostaje też jedyną świątynią lwowską, o którą można zabiegać, bowiem pozostałe kościoły służą już jako cerkwie. I jest chyba też jednym z niewielu kościołów, który w XXI wieku po obaleniu systemów totalitarnych, ma zamurowne wejście centralne, zabudowane tyły nawy głównej i klozety w baptysterium, a na zapleczu w dawnych zakrystiach zgromadzone kosy, prasy, gwoździe i inne potrrzebne do uprawiania „wysokiej kultury” muzycznej instrumenty.

Każdy występ polskiego zespołu w „Sali organowej” władze miasta traktują jako element walki polsko-polskiej. Jest to czytelna informacja: jak mamy im oddać kościół, skoro nawet Polacy z kraju ich nie popierają?

Kwestia ukraińska, która tak bliska jest sercom wielu Polaków, zaczyna powoli przesłaniać też kwestię zdrowego rozsądku. Warto się zastanowić, czy jest to sprawa za którą „warto umierać” w każdej sytuacji – nawet takiej, jak ta z dzisiejszego wieczoru. I warto też żeby politycy w kraju odpowiedzieli sobie na pytanie – co w zamian? Ta miłość jest chyba trochę bez wzajemności? Nie macie, Państwo, czasem takiego poczucia? Co w zamian za tysiące wiz dziennie dla „miłośników polskiej kultury”, którzy miłują tę kulturę tylko stojąc pod konsulatem?

Co w zamian za ciszę ze strony polskiej, podczas kiedy ulice i place Ukrainy Zachodniej wypełniają się pomnikami „bohaterów UPA” i ich przywódców? Co w zamian za „wspólne” imprezy, które finansuje strona polska, a Ukraińcy mówią, jak trzeba je robić. Przykład – odnawianie nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim, kiedy na koszt strony polskiej odnawić trzeba też nagrobki innych narodowości.

A na zakończenie dzisiejszego dnia pozostaje takie dziwne uczucie (zdziwienie? smutek?) że to zrobiły władze miasta Wrocławia – „drugiego Lwowa”. I to właśnie prezydent Rafał Dutkiewicz, polityk otwarty, umiarkowany. Taki, który dla nas ludzi młodych, Polaków we Lwowie, był wzorem DOBREJ polityki. W taki zwyczajny październikowy dzień, dzięki władzom Wrocławia, poczuliśmy wielkie wsparcie Polski. Aż strach pomysleć, jakbyście nas wsparli, gdybyśmy naprawdę tego potrzebowali.

P.S. Polacy nie przyszli na dzisiejszy koncert. Wieczorem kościół św. Marii Magdaleny wypełniło 30 osób. Tylu mamy wielbicieli kultury polskiej w milionowym Lwowie.Powstaje pytanie: gdzież są ci wszyscy przyjaciele Polski, miłośnicy kultury, wielbiciele literatury etc. Ci wszyscy, którym Polska wydaje kilkadziesiąt tysięcy wiz w ciągu miesiąca pod czujnym okiem przeróżnych „obserwatorów”, żeby się wielbicielom i miłośnikom krzywda nie stała? A mógł być koncert w kościele, gdzie Zbigniew Herbert został ochrzczony. Niedaleko kamienicy, gdzie przyszedł na świat. Myślę, że poeta, który pozostawił po sobie „Przesłanie Pana Cogito” i „Potęgę smaku” nie zasłużył na dzisiejszy wieczór.

Z wyrazami szacunku
Beata Kost (Radio Lwów)

Oficjalny komunikat chóru Cantores Minores Wratislavienses w sprawie koncertu we Lwowie


Lwów, 29 października 2008 r.

Apel lwowskich katolików w sprawie zwrotu kościoła pw. św. Marii Magdaleny

Mieszkający we Lwowie Polacy zwracają się z apelem o zwrócenie uwagi na relacje pomiędzy władzami miasta a polską mniejszością.

Minęła kolejna rocznica pomarańczowej rewolucji, zwycięstwo której zapewnić miało mieszkańcom Ukrainy wiele praw i swobód demokratycznych. Polacy mieszkający na Ukrainie w sposób szczególny wiązali swoje nadzieje z nowymi demokratycznymi władzami, dla których hasłem była m.in. poprawa stosunków polsko-ukraińskich.

Ciesząc się wolnością Ukrainy, radując się z odzyskania niezawisłego miejsca w rodzinie narodów warto pamiętać o tym, że nie zawsze rzeczywistość wygląda tak, jak deklarowali to politycy obecnie sprawujący władzę.

Jednym z pierwszych aktów prawnych prezydenta Wiktora Juszczenki było rozporządzenie z 23 września 2005 r., które wykonywało dekret prezydenta Leonida Kuczmy z 21 marca 2002 r. "O natychmiastowych działaniach dotyczących ostatecznego rozwiązania negatywnych skutków polityki totalitarnej byłego ZSRR dotyczącej religii, jak również przywrócenie odebranych praw kościołom i organizacjom religijnym". Punkt 4 dekretu głosi: "Zalecenie organom samorządowym władzy wykonawczej działania na rzecz przywrócenia odebranych praw kościołom i organizacjom religijnym, m.in. zwrotów dawnych gmachów kościelnych, majątku kościelnego (w tym zabudowań), które używane są niezgodnie z przeznaczeniem i są własnością władz komunalnych".

Wydawać się mogło, że nowe władze sprostają wyzwaniom, które przyniosła ze sobą wolność. Ale na naszym przykładzie widać, że nadzieje z tym związane były przedwczesne.

Kiedy po wizycie Jana Pawła II prezydent Leonid Kuczma wydał dekret dotyczący zwrotu obiektów sakralnych wiernym, wydawało się, że dotyczy to i lwowskiego kościoła św. Marii Magdaleny. Okazało się wówczas, że na Ukrainie mieszkają obywatele różnych kategorii, mimo tego, że konstytucja i ustawodawstwo ukraińskie mówi zupełnie inaczej.

Istniejące we Lwowie dawne kościoły rzymskokatolickie (30), zostały przekazane wiernym obrządku greckokatolickiego, prawosławnego i przedstawicielom innych kościołów (załączony wykaz). Wspólnota rzymskokatolicka nie otrzymała jednakże ani jednego z nich. W tej chwili we Lwowie czynnych jest 5 kościołów rzymskokatolickich, z czego dwa funkcjonowały w okresie ZSRR (katedra, kościół pw. św. Antoniego), 3 nowe zostały wybudowane w ostatnich latach (kościoły w dzielnicach Zboiska, Rzęsna i kaplica na Sichowie).

Poczucie logiki podpowiada, że kościoły, skoro były wybudowane, są po to, by służyły celom liturgicznym. Tak też się dzieje w całym cywilizowanym świecie, tak też dzieje się na pierwszy rzut oka we Lwowie: wiernym różnych wyznań, oddano prawie wszystkie dawne kościoły katolickie. Jeśli chodzi o mieszkających we Lwowie katolików obrządku rzymskiego utożsamianych z Polakami, nie możemy się doprosić jednej, ważnej dla nas świątyni.

Od 1991 roku rzymskokatolicka wspólnota parafialna zrzeszona przy kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie (składająca się z 870 osób, według spisu przeprowadzonego w lutym 2006 r.) bezskutecznie stara się o zwrot kościoła odebranego przed 44 laty przez władzę radziecką. Wszelkie prośby, petycje i apele kierowane do władz (począwszy od władz lokalnych aż po kancelarię prezydenta) nie doprowadziły dotychczas do zwrotu świątyni. Kościół pw. św. Marii Magdaleny przestał pełnić funkcję liturgiczną w 1962 roku - w świątyni przekazanej Politechnice Lwowskiej urządzono klub młodzieżowy, a następnie salę organową, funkcjonującą do chwili obecnej. Nadzieje na zwrot koscioła przyniosły zmiany społeczno polityczne z okresu "pierestrojki", a po rozpadzie ZSRR narodziny niepodległej Ukrainy. Na fali zmian zarejestrowano w urzędach lwowskiej administracji państwowej statut parafii św Marii Magdaleny, ale nie uzyskano zwrotu świątyni. Zasadniczym punktem argumentacji władz w sporze ze wspólnotą parafialną jest znaczenie organów znajdujących się w kościele dla kulturalnego życia miasta. Zaskakująca jest identyczność stanowiska obecnych władz z powodem dla którego odebrano kościół wiernym w czasach totalitaryzmu radzieckiego.

Obecnie wspólnota korzysta ze świątyni na następujących warunkach:

 • Od roku 2001 w kościele św. Marii Magdaleny odprawiane są nabożeństwa na zasadach odpłatności.
 • Centralne przejście do ołtarza jest zastawione ławami, których nie można przesuwać, ponieważ niszczy to, zdaniem dyrekcji, posadzkę.
 • Wspólnota nie może korzystać z centralnego wejścia do kościoła, które jest zamurowane.
 • Zgodnie z zakazem dyrektora sali organowej, parafia nie może korzystać z kościelnych organów, bo zostały odnowione. Przed konserwacją korzystaliśmy z instrumentu, a organista jest absolwentem konserwatorium.
 • Na terenie kościoła nie można przechowywać żadnego mienia kościelnego, ponieważ parafii nie przekazano dotychczas pomieszczenia, ani pod zakrystię, ani pod kancelarię parafialną. Po mszy św. kolejka wiernych ustawia się do prowizorycznej zakrystii, droga przebiega obok toalet, na które zostało zamienione baptysterium.
 • Parafianie muszą tolerować aroganckie zachowanie dyrekcji i pracowników domu muzyki organowej (komentarze w stylu: "mieszkacie na ukraińskiej ziemi i dlatego płacicie za odprawianie nabożeństw!)

Jedno z niedawnych poleceń dyrektora sali organowej Juliana Winnickiego przekazane katolikom z kościoła Marii Magdaleny brzmi: „zabierzcie wasze manele”.

Dyrektor sali organowej wielokrotnie zarzucał proboszczowi kościoła, że liczba wiernych jest wielka tylko dzięki uczestnictwu w nabożeństwach "wiernych przywożonych autokarami z Przemyśla". W lutym b.r. sporządzono listę parafian, na którą wpisało się 870 osób i wszyscy są obywatelami Ukrainy. Natomiast koncerty odbywają się w obecności kilkunastu osób, często też słuchaczami są wyłącznie uczestnicy wycieczek z Polski. Chociaż liczba wiernych uczestniczących we mszy św. wielokrotnie przewyższa liczbę słuchaczy koncertów muzyki organowej, parafianie popierają pomysł, aby w zwróconym kościele odbywały się nadal koncerty muzyki organowej. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest katedra rzymskokatolicka w Kamieńcu Podolskim, w której odbywają się również imprezy muzyczne. Organizowanie koncertów w kościele nie może być w żadnym razie przeszkodą dla zwrotu kościoła parafii.

Każda władza, jaka by nie była, powinna dać odpowiedź na pytanie, w jakim celu istnieje państwo i jak powinny kształtować się stosunki pomiędzy państwem a obywatelem. Jeśli państwo nie może zrealizować swoich rozwiązań prawnych, jeśli konstytucja i czynne ustawodawstwo takich rzeczy gwarantować nie mogą, to może nie warto tylko deklaratywnie postulować takich rozwiązań. Obecnie Ukraina deklaruje swoje dążenie do struktur europejskich i podkreśla pełną demokratyzację życia społecznego. Polacy mieszkający na Ukrainie są lojalnymi obywatelami tego kraju. Oczekujemy od władz respektowania naszych praw i swobód obywatelskich, dotychczas dzieje się tak, że każda działalność polskiej mniejszości na Ukrainie, może być prowadzona tylko i wyłącznie dzięki pomocy z Polski.
Czujemy się jak obywatele specjalnej troski: w obawie o nasz stan władza stosuje uniki, wymówki i naginanie prawa.

Najczęściej pojawiający się w mediach obraz dobrej współpracy i pojednania polsko-ukraińskiego, nie jest pełnym obrazem. Politycy zabiegają o przedstawianie pozytywnych wydarzeń w mediach, jest jednakże nieporozumieniem, jeśli jako bazę stosunków polsko-ukraińskich uzna się powierzchowne deklaracje polityków, przecinanie wstążek, czy odsłanianie pomników. Prawdziwym testem na europejskość Ukrainy będzie stosowanie rządów prawa i równe traktówanie obywateli, również tych, którzy deklarują inną narodowość.

Apelujemy więc do mediów, o to żeby przedstawiały też inną stronę relacji polsko-ukraińskich. Chodzi z jednej strony o realizację praw mniejszości narodowej, ale z drugiej strony o realizację praw konstytucyjnych obywateli Ukrainy wyznania rzymskokatolickiego.


22 lipca 2008 r.
Wprowadzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do Kościoła pw. św. Marii Magdaleny
w dniu Patronki parafii.

Fotoreportaż Jana Bortkiewicza


Wielkanoc 2008 r. w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie

Fotoreportaż Rafała Makowskiego


Niedziela Palmowa 16 marca 2008 r. w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie

Fotoreportaż Jana Bortkiewicza


Rekolekcje wielkopostne we Lwowie

W Środę Popielcową - 6 lutego 2008 roku, rozpoczęły się doroczne rekolekcje w kościele pw. Marii Magdaleny we Lwowie. Proboszczem parafii jest ks. bp Leon Mały pochodzący z miejscowości Bar. Codziennie o godzinie 8.00 i 18.00 wierni gromadzili się na Mszy Świętej, nabożeństwie Drogi Krzyżowej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Dane mi było głosić rozważania i modlić się przez wstawiennictwo patrona Lwowa św. Jana z Dukli oraz świętych Lwowa - św. Józefa Bilczewskiego i św. Zygmunta Gorazdowskiego (tercjarza franciszkańskiego), w wielu sprawach. Wśród intencji, które wierni wypowiadali, były korne prośby o zwrot katolikom lwowskim tej świątyni, która w 1962 roku została zamieniona na salę muzyki organowej. Poza tym kościołem był akcent modlitewny u "bernardynów lwowskich" przy sarkofagu św. Jana z Dukli za ołtarzem głównym, przy grobie św. Józefa Bilczewskiego na cmentarzu Janowskim oraz w katedrze lwowskiej przed tronem Ślicznej Gwiazdy miasta Lwowa oraz w kościele św. Elżbiety. Przez cały czas rekolekcji był wystawiony obraz św. Jana z Dukli. Wierni omadlali przed nim intencje również ks. Mariana kard. Jaworskiego, który udzielił uczestnikom błogosławieństwa. W zakończeniu rekolekcji w niedzielę, 10 lutego br., wzięło udział ok. tysiąca ludzi. Prawie wszyscy przyjęli Komunię Świętą. Jako że był to dzień chorych, zostali oni przywiezieni z różnych części Lwowa. W rekolekcjach brali udział przedstawiciele tercjarzy franciszkańskich od św. Antoniego na Łyczakowie.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy brali udział w tych rekolekcjach. Siostrom józefitkom, ks. Igorowi Kurzydle, wikariuszowi parafii, a szczególnie ks. bp. Leonowi za zaproszenie i wspólną modlitwę.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
o. Krystian Zdzisław Olszewski OFM, Dukla
Źródło: "Nasz Dziennik" wyd. z 25 lutego 2008.


Kalendarz na rok 2008


Kościół? Sala organowa? Miejsce imprez ku czci UPA?

11 listopada 2007 o godz. 17:00 w tzw. "domu muzyki organowej i kameralnej" odbył się koncert ludowego chóru amatorskiego przy lwowskiej akademii drukarskiej, poświęcony 65 rocznicy powstania UPA, wojskowej organizacji odpowiedzialnej za masowe mordy Polaków na Wołyniu, Podolu i ziemi lwowskiej.

W kościele, sprofanowanym imprezami ku czci morderców, pod cennymi organami umieszczono odznaki UPA, a na tablicy ogłoszeń przed kościołem fotografię Romana Szychewycza, przed wojną zabójcy ministra Bronisława Pierackiego, w czasie wojny jednego z dowódców niesławnej pamięci ukraińskiego batalionu "Nachtigall", który brał udział w aresztowaniu i kaźni Profesorów Lwowskich na Wzgórzach Wuleckich oraz w okrutnych pogromach ludności żydowskiej.

Jak podaje Wikipedia w haśle Ukraińska Powstańcza Armia:

W lecie 1943 UPA rozpoczęła akcję eksterminacji polskiej ludności Wołynia (tzw. rzeź wołyńska). Zorganizowane ludobójstwo trwało nawet jeszcze po ponownym wkroczeniu na Wołyń Armii Czerwonej. W wyniku masowych morderstw dokonywanych z niezwykłym okrucieństwem śmierć poniosło tylko na Wołyniu około 60 tys. Polaków.
W 1944 fala zabójstw przesunęła się na tereny Galicji Wschodniej, gdzie śmierć poniosło ponad 100 tys. Polaków. Należy podkreślić, iż w eksterminacji polskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej oprócz UPA wzięła udział także cywilna ludność ukraińska, nazywana czernią. Do wspólnych rzezi ludności polskiej dochodziło również we współpracy z 14 Dywizją Grenadierów Waffen SS-Galizien (zbrodnia ludobójstwa we wsi Huta Pieniacka, w której bestialsko zabito od 800-1200 polskich mieszkańców).

Komentarz: Stanisław Kosiedowski

       

   

Foto: Rafał Makowski


Obchody świąt Wielkanocnych (A.D.2007) w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie
Fotoreportaż Beaty Kost

     
Wielka Sobota
(od lewej: 1. ciemnica, 2. ołtarz, 3. ksiądz biskup Leon Mały)

       
Procesja wielkanocna


Zarys dziejów kościoła

Patrz także:

Rzymskokatolicki kościół p.w. św.Marii Magdaleny wybudowano we Lwowie w XVII wieku wg. projektu Wojciecha Kielara i Jana Godnego. Fundatorką świątyni (obecnie najstarsza część świątyni stanowi prezbiterium) w roku 1600 była Anna Pstrokońska. Świątynię rozbudowano wg. projektu Macieja Urbanika pod koniec wieku XVII przez zakon OO.Dominikanów. Dominikanie byli gospodarzami kościoła i klasztoru do momentu kasaty józefińskiej. W 1784 roku klasztor przechodzi na własność Państwowego Funduszu Religijnego. Fundusz odsprzedaje zabudowania galicyjskiemu Funduszowi Policyjnemu w roku 1841. W klasztorze urządzono dom poprawy i pracy przymusowej, później przekształcony na więzienie dla kobiet. Kościół natomiast oddano do dyspozycji archidiecezji lwowskiej - pełnił funkcję kościoła parafialnego. Ponieważ gmachy klasztorne były zajęte przez władze austriackie, obok kościoła wybudowano plebanię.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym dokonano wielu zmian. Zlikwidowano więzienie z gmachu poklasztornego, sam gmach władze polskie przekazały Politechnice Lwowskiej.

W 1927 roku powstaje Komitet Odnowy Kościoła św. Marii Magdaleny. Dzięki komitetowi zostały przeprowadzone prace konserwatorskie: powstaje mensa ołtarzowa, nowe baptyserium ozdobione freskami Jana Henryka Rosena (jego autorstwa są malowidła w katedrze ormiańskiej we Lwowie i malowidła w papieskiej kaplicy w Castel Gandolfo).

Okres międzywojenny to przede wszystkim działalnośc ks.Gerarda Szmyda - prekursora odnowy liturgicznej w Polsce. (Gerard Szmyd 1885 - 1938, doktor św. teologii. Studiował teologię na Uniwersytecie Lwowskim. W 1910 przyjął święcenia kapłańskie. Był profesorem w IV gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie i przewodniczącym Zarządu Lwowskiego Związku Harcerstwa Polskiego. W listopadzie 1918 brał udział w obronie Lwowa, w latach 1920 i 1925 - 1930 był kapelanem Wojska Polskiego. Honorowy kanonik kapituły lwowskiej i członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego, w latach 1930-1938 proboszcz parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie. Sędzia synodalny, proboszcz konsultor, wizytator szkół, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, liturgista, kerygmatyk, wychowawca młodzieży, miłośnik ruchu liturgicznego, badacz naukowy, autor wielu publikacji, podręczników dla gimnazjum i mszalików polsko - łacińskich. Zmarł 11 XII 1938 r. we Lwowie. Pochowany na cmentarzu Obrońców Lwowa).

Kościół pełnił funkcje sakralne do roku 1945. Po ekspatriacji ze Lwowa duchowieństwa i wiernych, świątynia przez pewien czas była zamknięta. Otwarta w 1946 i czynna do października 1962. Kolejno posługę kapłańską sprawowali w kościele ks.ppłk Zygmunt Truszkowski (1876-1949), o.Marcin Karaś (1910-2003), o.Rafał Kiernicki OFM Conv (1912-1995), ks.prałat Zygmunt Hałuniewicz (1889-1974).

W marcu 1962 ks.Hałuniewicz otrzymuje zakaz celebrowania nabożeństw. Parafię udaje się utrzymać do października tegoż roku.
W świątyni przekazanej Politechnice Lwowskiej urządzono klub młodzieżowy, a następnie salę organową, funkcjonującą do chwili obecnej. Bogate wyposażenie kościoła - ołtarze boczne, obrazy, rzeżby, konfesjonały, klęczniki, ławki przejęte zostały przez władze: częściowo zniszczone, częśc stanowi wyposażenie muzeów.

Baptyserium przerobiono na sanitariaty - funkcjonują do chwili obecnej. Wieże kościelne pozbawiono krzyży, z przykościelnego placu usunięto figurę Matki Bożej, zdewastowano kapliczkę z 1580 roku, wkomponowaną w ogrodzenie plebanii. Jedyną pozostałością po dawnej świetności jest ołtarz główny, organy i epitafia (ze zniszczonymi elementami dekoracyjnymi)


OBECNE LOSY KOŚCIOŁÓW LWOWSKICH (BĘDĄCYCH PRZED WOJNĄ KOŚCIOŁAMI RZYMSKOKATOLICKIMI)

Patrz także: Powojenne losy lwowskich kościołów

Lp. Dawniej Obecnie Adres
1 Kościół św.Anny Cerkiew greckokatolicka pw. św.Anny ul. Gródecka 32
2 Kościół św.Elżbiety Cerkiew greckokatolicka pw.św.Olgi i Jelizawiety pl.Kropiwnickiego 1
3 Kościół św.Jana Chrzciciela Muzeum pl.Stary Rynek
4 Kościół św.Łazarza Cerkiew greckokatolicka pw. św.Łazarza ul.Kopernika 27, Kalecza Góra
5 Kościół św.Marcina dom modlitewny chrześcijan wiary ewangelickiej ul.Żółkiewska 8
6 Kościół św.Mikołaja prawosławna cerkiew pw. Pokrowy NM Panny ul. Hruszewskiego 2
7 Kościół św.Zofii Cerkiew greckokatolicka pw. św. Sofii ul.Franki 121a
8 Kościół św.Teresy gmach Politechniki Lwowskiej ul.Bandery 32-32a
9 Kościół św.Wojciecha Cerkiew greckokatolicka pw. Męczennika Jozafata ul.Dowbusza 24
10 Kościół św.Kazimierza kaplica szkoły milicji ul. Krzywonosa 1
11 Kościół SS.Benedyktynek Łacińskich Cerkiew greckokatolicka pw. Wszystkich Świętych ul.Wiczewa
12 Kościół OO.Bernardynów pw. św.Andrzeja Cerkiew greckokatolicka pw. św.Andrzeja pl.Soborny 3
13 Kościół OO.Dominikanów pw.Bożego Ciała Cerkiew greckokatolicka pw. Bożego Ciała pl.Muzealny
14 Kościół OO.Karmelitów pw. św.Michała Cerkiew greckokatolicka pw. św.Michała ul.Winniczenki 22
15 Kościół SS.Karmelitanek Bosych Cerkiew greckokatolicka ul.Terszakiwców
16 Kościół SS.Sakramentek pw.Zaślubin NMP Greckokatolicka cerkiew akademicka ul. Gródecka 32
17 Kościół SS.Klarysek Muzeum rzeźby Jana Jerzego Pinsla pl.Mytny 1
18 Kościół OO.Reformatów Cerkiew greckokatolicka pw. św.Andrzeja Apostoła ul.Szewczenki 66
19 Kościół OO.Franciszkanów Dom modlitewny Adwentystów Dnia Siódmego ul.Korolenki 1
20 Kościół SS.Franciszkanek Prawosławna cerkiew pw. św.Jana Chryzostoma ul.Łysenki 41-43
21 Kościół SS.Józefitek Cerkiew greckokatolicka pw. św.Kosmy i Damiana ul.Łysenki 45
22 Kościół OO.Jezuitów św.Piotra i Pawła Magazyn, zbiory ossolińskie pl. Jaworskiego/ul.Teatralna
23 Kościół OO.Zmartwychwstańców Gmina chrześcijan wiary ewangelickiej ul.Piekarska 59
24 Kościół Matki Bożej Gromnicznej Cerkiew greckokatolicka pw. Ofiarowania Pańskiego ul.Winniczenki 30a
25 Kościół MB Ostrobramskiej Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrowy NMP ul.Łyczakowka 175
26 Kościół MB Śnieżnej Cerkiew greckokatolicka pw. MB Nieustającej Pomocy pl.Jarosława Osmomysła
25 Kościół SS. Benedyktynek ormiańskich Cerkiew greckokatolicka Pohulanka
26 Kościół św.Marii Magdaleny Sala organowa ul. Bandery 8
Kościoły rzymskokatolickie czynne przez cały okres władzy radzieckiej
27 Kościół Katedralny pl. Kapitulny
28 Kościół św.Antoniego ul. Łyczakowska


  Fotoreportaż z kościoła św. Marii Magdaleny z maja 2005 roku

  Niedzielna msza w kościele Marii Magdaleny, ... wypożyczanym (odpłatnie) przez wiernych od dyrekcji lwowskiej filharmonii.
  W 1962 roku władze sowieckie zamknęły kościół, usunęły piękne zabytkowe wyposażenie, urządzając w nim następnie salę organową lwowskiej filharmonii.
  Teraz wspólnota katolicka walczy o odzyskanie parafialnego kościoła, jedynego w tej części Lwowa.
  Jak na razie bezskutecznie, bo podobno kościół świeci pustkami...

         

  Baptyserium z freskami Jana Henryka Rosena zamieniono na ... toaletę, cenne freski oczywiście zamalowano.
  W mikroskopijnym pokoiku urządzono zakrystię (bo faktyczną zajmuje dyrekcja sali organowej), w sąsiednim zagraconym magazynku przebierają się ministranci.

       


  W czasie mszy pani bileterka filharmonii pilnuje dobytku siedząc w swoim "kantorku", po zakończonej mszy wierni tłoczą się w ciasnym bocznym wyjściu, gdyż główne pozostaje zamknięte. Nad nimi, po prawej, tablica pamiątkowa profesora Bronisława Gubrynowicza.

     

  Po każdej mszy ksiądz wynosi z kościoła Najświętszy Sakrament do samochodu, by zawieźć go w bezpieczne miejsce

   

  Fotografie: Stanisław Kosiedowski


  Powrót
  Licznik

    Licznik