Lwów, ul. Kościuszki 18

Lp. Autor Tytuł Rok
Wydanie polskie. Numer specjalny, listopad 1997
1 Wołodymyr Wujcyk Halicka Brama we Lwowie Nr 39, wrzesień 1998
2 Jurij Biriulow Zespół architektoniczny Politechniki Lwowskiej Nr 1,wrzesień 1994
3 Irina Kotłobułatowa Pasaże Lwowa Nr 4, grudzień 1994-styczeń 1995
4 Wołodymyr Wujcyk Tam, gdzie drukowano pierwszą polską gazetę Nr 4, grudzień 1994-styczeń 1995
5 Aleksander Szyszka Lwów dawny - dyskusje współczesne Nr 12, luty 1996
6 Irina Kotłobułatowa Baczewski, Baczewski... Nr 7, sierpień-październik 1995
7 Taras Łypka Architekt Eugeniusz Czerwiński i ewolucja kierunków artystycznych w architekturze Lwowa lat dwudziestych XX wiekuNr 11, styczeń 1996
8 Igor Siomoczkin, Paweł Hrankin Trzy gmachy Dyrekcji Lwowskiej Kolei Nr 14, kwiecień 1996
9 Anna Kos Poczta lwowska Bandinellego Nr 23, grudzień 1996
10 Jurij Biriulow Serce Lwowa. Historia budowy i wystroju ratuszaNr 19, wrzesień 1996
11 Aleksander Szyszka Jan Henryk Rosen Nr 21-22, listopad 1996
12 Aleksander Szyszka Okienko w zamknięty światNr 21-22, listopad 1996
13 Natalia Filewicz Do historii stworzenia Lwowskiej Galerii Obrazów Nr 26, luty 1997
14 Halina Jaremycz Ikonografia ŻółkwiNr 28, kwiecień 1997
15 Wołodymyr Wujcyk Fontanna z figurą Matki Boskiej Nr 33, wrzesień 1997
16 Józef Helston Synagogi Lwowa Nr 34-35, październik-listopad 1997
17 Paweł Grankin Lwowski taniec śmierci Nr 37, styczeń 1998
18 Borys Woznicki "Proszę o pamięć duszy mojej" nr 49-50, styczeń-luty 1999
19 Sergiusz Kaliberda Lwowscy organomistrzowienr 59-60, listopad-grudzień 1999

Od redakcji

Czasopismo „Hałyćka brama" („Brama Halicka") powstało we wrześniu 1994 roku, z inicjatywy grupy miłośników Lwowa z wydawcą - dyrektorem "Centrum Europy" Siergiejem Fruchtem na czele. Wydawnictwo „Centrum Europy"specjalizuje się w wydawaniu literatury krajoznawczej i historycznej dotyczącej Lwowa i Galicji,przewodników, katalogów wystaw.

„Brama Halicka" stała się pierwszym po II wojnie światowej czasopismem, poświęconym wyłącznie krajoznawczej tematyce Ziemi Lwowskiej. Spuścizna przedwojennej ukraińskiej publicystyki w tej dziedzinie przedstawia się dość skromnie. Z powodów politycznych oraz faktycznych (ilość przedwojennych wydań była nader ograniczona) pozostaje wciąż jeszcze dużo „białych plam" w historii Lwowa. Zdecydowaliśmy się dążyć do poprawy tej sytuacji.

Każdy z numerów czasopisma ma konkretny temat: przemysł, architektura, muzea, poczta, straż pożarna itd. Poszczególne zeszyty tworzą swoiste serie: Lwowskie przedmieścia, Miasta Galicji (Trembowla, Żurawno, Horodenka, Żółkiew, Borysław itd.), Spuścizna architektoniczna, mniejszości narodowe (Czesi w Galicji, Lwowscy Polacy, Ormianie we Lwowie, Żydzi we Lwowie). Od listopada 1995 roku pismo wychodziło jako miesięcznik, do listopada 1997 roku wydrukowano 35 numerów. Główne kierunki i tematy na rok bieżący określa Rada redakcyjna, do składu której wchodzę znani naukowcy, historycy, architekci.

Bezpośrednio nad wydaniem „Bramy Halickiej"pracują Aleksander Szyszka - redaktor naczelny, Jurij Biriulow, Paweł Hrankin. Wśród stałych autorów pisma są znani historycy sztuki: Wołodymyr Wujcyk, Jurij Biriulow, Halina Głembocka, Igor Siomoczkin; historycy: Jarosław Daszkiewicz, Orest Dziuban, Mykoła Bandriwśkij, Natalia Cariowa; znawcy Lwowa: Aleksander Szyszka, Borys Melnyk, Irina Kotłobułatowa, Paweł Hrankin, Jurij Smirnow. Publikowane artykuły nierzadko poruszają mało znane karty historii miasta i regionu, podają nowe poglądy na przeszłość, popularyzują badania i literaturę historyczną. Większość artykułów jest napisana specjalnie dla czasopisma, ponieważ redakcja świadomie unika przedruków.

Proponowany wybór publikacji z trzech lat istnienia „Bramy Halickiej" ma na celu zapoznanie polskiego czytelnika z naszym dorobkiem. Życzymy wszystkim miłośnikom krajoznawstwa i historii przyjemnej lektury!

Przypis. Niniejsze drugie, poprawione wydanie numeru specjalnego z roku 1997 zostało przygotowane w roku 2004. Jednocześnie ukazuje się w języku pol­skim następny wybór naszych publikacji zlat 1998-2001.

Adres Redakcji: Lwów, ul. Kościuszki 18
e-mail
:centrevr@is.lviv.ua


Powrót

Licznik