Bibliografia prac naukowych ks. dr med. Henryka Mosinga

Opracował mgr Marian Kłapkowski

  I. Prace opublikowane do wybuchu II wojny światowej

 1. Chrzanowski B., Mosing H. Sur l’empoi des rickettssia des crottes de poux pour la vaccination contre le typhus exanthématique, “Archives de L’Institut Pasteur de Tunis” 1933, 22, 346 – 349.
 2. Mosing H., Radło P., Epidemiologia duru osutkowego, “Zdrowie Publiczne” 1938, 7 – 8, 637 – 682, 743 – 769.
 3. Mosing H., Badania epidemiologiczne i serologiczne nad durem plamistym, „Medycyna Doświadczalna i Społeczna” 1937, 22, 5 – 6, 393 – 425.
 4. Mosing H., Badania epidemiologiczne nad tyfusem plamistym. Z Państwowego Zakładu Higieny „Medycyna Doświadczalna i Społeczna” 1938, 23, 1 – 2, 217 – 219. Referat na VII Zjeździe Mikrobiologów i Epidemiologów Polskich, 4 – 7. VII. 1937. W ramach XV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich. Pamiętnik Zjazdu.
 5. Mosing H., Badania nad epidemią wywołaną przez nowy typ rickettsji: „Rickettsia Weigli”, „Medycyna Doświadczalna i Społeczna” 1936, 21, 3 – 4, 218 – 250.
 6. Mosing H., Le typhus exanthématique en Pologne, „Bulletin Mensuel de l’Office International d’Hygiéne Publique” 1938, 30, 8, 1714 – 1779.
 7. Mosing H., Recherches epidemiologiques sur le typhus exanthématique en Pologne, „Bulletin Mensuel de l’Office International d’Hygiéne Publique” 1937, 29, 4, 708 – 714.
 8. Mosing H., Rickettsaemia Weigli 1, “Polska Gazeta Lekarska” , Lwów 1935, 14, 1, 8 – 11.
 9. Mosing H., Une novelle infection a rickettsia: Rickettsia Weigli nov. sp., “Archives de L’Institut Pasteur de Tunis” 1936, 25, 3 – 4.
 10. Mosing H., Zagadnienie duru plamistego w Polsce w chwili obecnej, “Praca i Opieka Społeczna: kwartalnik Ministerstwa Opieki Społecznej”, Warszawa 1938, 18, 2, 181 – 187.

  II. Prace opublikowane po II wojnie światowej

 11. Mosing G. S., Do 110-tych rokovyn z dnja narodžennija professora Rudolfa Vajgla, „Mikrobiologičnij žurnal” Kyjiv 14, 1, 65 – 71.
 12. Mosing G. S., Epidemiologija vysypnogo tifu. Rezultaty 20-ričych doslidžen 2, „Mikrobiologičnij žurnal” Kiiv 1952, 14, 1, 65 – 71.
 13. Mosing G. S., Issledovanija po etiologii i epidemiologii okopnoj lichoradki, Ukrainskij sezd higienistov, epidemiologov i mikrobiologov, Kyjiv
 14. Mosing G. S., Issledovanija nad dejstviem DDT na wšej, Materiały Lvowskoho IEMG 1947, ss. 40 [mps].
 15. Mosing H., Methods of evaluation of typhus vaccine potency, „Texas Reports on Biology and Medicine” 1947, 5, 173 – 176.
 16. Mosing H., Metody oceny wartości szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu “Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1946, 9, 336. Praca przedstawiona na posiedzeniu Wydziału IV (lekarskiego) z dn. 18. XI. 1946. przez czł. R. Weigla. Także w: Rozprawy Wydziału Lekarskiego PAU Kraków 1948, 5, 1 – 7.
 17. Mosing G. S., Metody opredelenija antigennych svojstv sypnotifoznoj vakcyny, „Žurnal Mikrob., Epidemiol., Immunol.” Moskva 1946, 5, 64 – 68.
 18. Mosing G. S., Nekotorye voprosy epidemiologii sypnogo tifa, “Voprosy Virusologii” Moskva 1956, 4, 3 – 9.
 19. Mosing G. S., Okopnaja (piatidnevnaja) lichoradka i paroksizmalnyj rikketsioz, w: Rukovodstvo po mikrobiologii, klinike i epidemiologii infekcionnych bolezni [Praca zbiorowa t. 8], Moskva 1966, 701 – 719.
 20. Mosing G. S., Piatidnevnaja (tranšejnaja ili volynskaja) lichoradka i paroksyzmalnyj rikketsjoz. Avtoreferat dissertacji na soiskanije učonoj stepieni doktora medicinskich nauk, Akad. Med. Nauk SSSR, Lvov 1956, 1 – 16.
 21. Mosing H., Rudolf Weigl. Uczony i człowiek, “Przegląd Epidemiologiczny” 1966, 1, 93 – 100.
 22. Mosing H., Tyfus plamisty u osób szczepionych 3, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1946, 9, 334 – 336. Praca przedstawiona na posiedzeniu Wydziału IV (lekarskiego) z dn. 18. XI. 1946. przez czł. R. Weigla. Także w: „Rozprawy Wydziału Lekarskiego PAU” Kraków 1948, 4, 1 – 33.
 23. Mosing G. S., Zabolevanija sypnym tifom u privitych, „Vračebnoe Delo” 1948, 4, 485.
 24. Mosing G. S., Uničtoženie platjanych všej putem priema netoksičeskich dlja čeloveka preparatov pirazolidina, okazyvajuščich gubitelnoe dejstvie na nasekomych pri krovososanii, Medicinskaja Parazitologija i Parazitarnye Bolezni” Moskva 1960, 1, 455 – 460.

  III. Prace nie opublikowane lub raczej nie opublikowane

 25. Weigl R., Mosing H., Uodpornienie człowieka przeciw durowi osutkowemu według kombinowanej metody Weigla. Po wakcynacji szczepionką Weigla, następowe zakażenie zarazkiem żywym, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1946, 6, 223 – 226. Praca przedstawiona na posiedzeniu zwyczajnym Wydziału IV (lekarskiego) PAU dn. 18. VI. 1946 przez czł. R. Weigla.
 26. Mosing H., Badania doświadczalne nad durem plamistym. Referat na XV Zjeździe Lek. i Przyrodników Polskich we Lwowie 4 – 7. VII. 1937. Program Zjazdu, Lwów 1937, 54.
 27. Mosing H., Badania epidemiologiczne nad durem plamistym. Referat na XV Zjeździe Lek. i Przyrodników Polskich we Lwowie 4 – 7. VII. 1937. Program Zjazdu, Lwów 1937, 54.
 28. Mosing H., Przemyski (1918 – 1920) i lwowski (1920 – 1945) okres naukowej działalności Rudolfa Weigla. Referat wygłoszony na sympozjum naukowym poświęconym działalności prof. R. Weigla 27. 09. 1969 r. w Przemyślu. Polskie Towarzystwo Lekarskie. Koło w Przemyślu. Program Zjazdu.
 29. Mosing H., Przemyśl – kolebką badań nad tyfusem plamistym i rickettsiami w Polsce. Referat wygłoszony 18.06. 1965. na Jubileuszowym Zjeździe Lekarzy z okazji 500-lecia Szpitalnictwa w Przemyślu. Maszynopis – własność rodziny dr Ksawerego Mosinga w Bielsku .

Przypisy

1 Doniesienie tymczasowe wygłoszone w Lwowskim Towarzystwie Lekarskim 16. XI. 1934.
2 Omówienie artykułu J. Kostrzewski „Przegląd Epidemiologiczny” 1953, 1, 67 – 68. Ten sam, lub bardzo zbliżony artykuł w języku rosyjskim ukazał się w: „Žurnal Mikrob., Epid. Immun.” Moskva 1952, 2.
3 W zakończeniu art. uwaga autora, iż pracę wykonano w czasie okupacji niemieckiej w Zakładzie prof. dr R. Weigla we Lwowie.


Kraków, luty 2008.


Data utworzenia strony: 2008-02-18


Powrót
Licznik