Ukraiński napis na plakacie głosi:

Stawajcie do walki

z żydo-bolszewizmem.

Ochotnicy SS dywizji strzeleckiej "Hałyczyna" (Galicja)

Licznik