Lwów 2003 - spacer
Lwów - 14 września 2003 - tuż przed wyjazdem ze Lwowa...

Ulica Kopernika, Potockiego (Szkoła Marii Magdaleny), Sapiehy (Politechnika), Zachariewicza, plac św. Jura, Sobór św. Jura, Badenich, Nikorowicza, kościół Marii Magdaleny


 

(Używam nazw ulic sprzed wojny, zgodnie z zamieszczonym fragmentem planu miasta)

Trasa spaceru oznaczona kolorem niebieskim

Proszę kliknąć na miniaturce, aby obejrzeć fotografię na pełnym ekranieDruga lwowska szkoła średnia z polskim językiem wykładowym - Szkoła Nr 10 Mari Magdaleny na ulicy Potockiego

Na frontonie szkoły tablica pamiątkowa Romana Szuchewycza - Tarasa Czuprynki, którego imię nosi obecnie ulica Potockiego.
Szuchewycz był jednym z dowódców UPA, brał też udział - jako dowódca ukraińskiego batalionu "Nachtigall" w rozstrzelaniu polskich profesorów na Wzgórzu Wuleckim w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku

     

Ulica Potockiego

     

Politechnika

       

Sobór świętego Jura - katedra grekokatolików

                                             

Dawne IV Gimnazjum, obecnie jeden z wydziałów Politechniki

 

Ulica Badenich

     

Ulica Nikorowicza - biblioteka Politechniki.
Niedawno skuto z jej frontonu orła...

Łaciński napis głosi: "HIC MORTUI VIVUNT ET MUTI LOQUUNTUR" ("TU UMARLI ŻYJĄ A NIEMI MÓWIĄ")

   

   

Kościół Marii Magdaleny

           


Powrót

Licznik

Fotografie: Stanisław Kosiedowski
Wszelkie prawa zastrzeżone