Czasopismo Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Strona internetowa kwartalnika

Redaguje zespół: Andrzej Chlipalski (redaktor naczelny), Barbara Kościk, Janusz M. Paluch

Rada Redakcyjna: Andrzej Chlipalski, Barbara Czałczyńska, Ireneusz Kasprzysiak, Barbara Kościk, Romana Machowska, Janusz M. Paluch (tel. 0608 155 693, e-mail: januszmp@poczta.fm ),Krystyna Stafińska, Maria Taszycka, Danuta Trylska-Siekańska, Marta Walczewska

Adres Redakcji:
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków,
Informacje o prenumeracie: Romana Machowska, tel. (+12) 637-13-21

Powrót