Lwowskie zaduszki Anno Domini 2008

Fotoreportaż Anny Gordijewskiej


Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego

Mogiły zapomniane...

Dwie, jakże symboliczne dla cmentarza Łyczakowskiego figury nagrobne: jedna - jakby składana z oderwanej głowy położonej na niegdysiejszą figurę; z boku kawałek nogi, na dole ręka, druga - bez głowy, na ramieniu ktoś postawił znicz...


Górka Powstańców Styczniowych


Od lewej: odnowiony grób Wojciecha Kętrzyńskiego, grób Powstańca z 1830/31 r., grobowiec Herbertów, grobowiec Makarewiczów


Cmentarz Obrońców Lwowa

Harcerze ze Lwowa i krakowskich Łagiewnik

Msza św. celebrowana przez ks. biskupa Leona Małego, w asyście lwowskich kapłanów


Krzyż z ustawionych białych i czerwonych zniczy objął centralną mogiłę Cmentarza - Mogiłę Pięciu Nieznanych z Persenkówki

Cmentarz Orląt Lwowskich rozświetlony tysiącami rozpalonych zniczy


Data modyfikacji strony: 2008-11-04


Powrót
Licznik