Pomnik św. Jana z Dukli przed kosciołem Bernardynów we Lwowie

Zdjęcia czarno-białe - dzięki uprzejmości pani Wandy Niemczyckiej Babel

Licznik