Konkurs "ARSENAŁ PAMIĘCI"

Uczestnicy Konkursu:

 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych Polski, harcerze drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych – indywidualnie lub w 2 - 3 – osobowych zespołach.

  Terminarz Konkursu:

 • do 30 października 2007 – zgłoszenie udziału w konkursie
 • do 30 stycznia 2008 roku – przesłanie dwóch części prac konkursowych na adres organizatora:
  XXIX LO im. hm Janka Bytnara „Rudego”
  ul. Zelwerowicza 38/44
  90-147 ŁÓDŹ

  Prosimy o przysyłanie prac w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kjakubiec@o2.pl

 • 28 marca 2008 roku – uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Sali Lustrzanej Muzeum Historii Miasta Łodzi Konkursu ARSENAŁ PAMIĘCI

  Z A P R A S Z A M Y ! ! !

  Ew. informacje: hm Krzysztof Jakubiec,
  tel. XXIX LO w Łodzi (0-42) 678 94 82
  e-mail: kjakubiec@o2.pl
  Adres internetowy: www.arsenalpamieci.com

  Patronat nad Arsenałem pamięci:

 • Prezydent Miasta Łodzi
 • Muzeum Historii Miasta Łodzi
 • Stowarzyszenie Szarych Szeregów
 • Patronat medialny: TVP Łódź
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi


  Konkurs "ARSENAŁ PAMIĘCI"

  „Jeśli zapomnę o Nich,
  Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”


  Adam Mickiewicz, Dziady cz. III

  XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
  im. hm Janka Bytnara „Rudego” oraz
  44 Łódzka Drużyna Harcerska „Człapy”
  Hufca ZHP Łódź-Śródmieście

  zapraszają

  uczniów szkół ponadpodstawowych – gimnazjów i szkół średnich oraz harcerki i harcerzy starszych całej Polski do udziału w

  VII Ogólnopolskim Konkursie

  ARSENAŁ PAMIĘCI

  Konkurs upamiętniający postać Patrona XXIX LO i 44 ŁDH oraz dokonania pokolenia Kolumbów w r. szk. 1998/99 odbywał się pod hasłem ARSENAŁ BRATERSTWA, rok później – ARSENAŁ SŁUŻBY.

  W nowe tysiąclecie wkroczyliśmy z ARSENAŁEM PAMIĘCI.

  Dorobek Konkursu w kolejnych latach zachęcił do jego kontynuowania.

  Historia i kultura Narodu to ludzie, przedmioty i miejsca. Ludzie odchodzą. Zostaje po nich PAMIĘĆ. Zostają miejsca – domy, mieszkania, mury, place, ulice. Zostają przedmioty – kiedyś: rekwizyty na scenie historii a dziś: bezcenne pamiątki narodowej tradycji. Ich los nie jest pewny! Ludzka niewiedza, bezmyślność lub ignorancja skazują te okruchy pamięci na zagładę. Nie pozwólmy na unicestwienie istniejących jeszcze śladów historii. To na nich opiera się nasz DOM – Ojczyzna. Udowodnijmy ludziom od których decyzji zależy ocalenie lub zniszczenie śladów naszej narodowej historii i kultury, że „Ojczyzna” nie jest dla młodych Polaków pojęciem obojętnym i ogólnym, lecz bliskim i opartym na konkretach.

  Żyją wśród nas bohaterowie wydarzeń czasów wojny i powojennych – żołnierze, partyzanci, powstańcy Warszawy, więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, więźniowie stalinowskich łagrów, Sybiracy, ofiary politycznych represji. Istnieją jeszcze nie zatarte ślady naszej historii i kultury XX wieku – miejsca wydarzeń, ślady na murach, domy, kapliczki, zagubione w lasach opuszczone i zapomniane mogiły.

  W każdym polskim domu istnieje wiele drobnych, z pozoru niewiele znaczących przedmiotów – pożółkłe fotografie, dokumenty, ukryte na dnie szafy czy szuflady drobiazgi. Na ich widok oczy babci czy dziadka nabierają blasku lub wypełniają się łzami wzruszenia. Poznajmy dzieje tych rekwizytów historii, których znaczenia nawet się nie domyślamy a które były niemym świadkiem najważniejszych dla kogoś przeżyć. Strzęp materiału może okazać się opaską powstańczą lub partyzanckim bandażem. Okruszek zeschniętego chleba może być wspomnieniem głodowych lat wojennej lub wygnańczej tułaczki. Wyblakła fotografia może okazać się jedynym śladem istnienia kogoś, kto życie swoje ofiarował na Ołtarzu Ojczyzny.

  ZADANIEM konkursu ARSENAŁ PAMIĘCI i jego plonem mogą być:

 • Część I:
  • NIE PUBLIKOWANE DOTYCHCZAS relacje żyjących jeszcze świadków historii – uczestników wydarzeń, akcji; opowieści o dramatycznych epizodach z życia pojedynczych osób lub całych rodzin – spisane, autoryzowane, opatrzone zdjęciami i notatką biograficzną; lub
  • zbiory – albumy wykonanych przez uczestników Konkursu zdjęć nieznanych lub zagrożonych zapomnieniem miejsc i obiektów związanych z ludźmi lub wydarzeniami z historii własnej miejscowości, regionu, Polski, miejsc owianych legendą, niszczonych a godnych ocalenia, utrwalenia, NIE OPISANYCH W PUBLIKACJACH (każde zdjęcie ze szczegółowym opisem) lub
  • pamiątki lub ich fotografie, dokumenty (kopie) ze szczegółowym opisem wydarzeń i przeżyć z nimi związanych, genealogie rodzinne

   Pochyl się nad jedną choćby rodzinną pamiątką – zapytaj o Nią Twych bliskich. Pozwól przemówić świadkom Historii. Utrwal pamięć o przeżyciach, przekaż ją innym, buduj z nami ARSENAŁ PAMIĘCI!

 • Część II - również bardzo ważna i KONIECZNA:
  • Praca pisemna – własne refleksje na kanwie wykonanego zadania, uzasadnienie pragnienia zachowania i zgromadzenia w ARSENALE PAMIĘCI zebranych okruchów narodowej historii.

  UWAGA!!! Bardzo prosimy o przysyłanie prac w formie pisanej/drukowanej oraz w formie elektronicznej na płycie CD (jeżeli jest to możliwe) lub pocztą elektroniczną na adres kjakubiec@o2.pl