XV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian


Światowy Kongres Kresowian i Kresowy Ruch Patriotyczny

zapraszają na XV Światowy Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian Jasna Góra - 5 lipca 2009

KRESOWIANIE ŻĄDAJĄ PRAWDY!

W dniu 5 lipca 2009 po raz piętnasty na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej Królowej Polski, Kresowianie z całego świata spotkają się na Światowym Zjeździe Kresowian. Będzie to nie tylko modlitewna uroczystość poświęcona pamięci Polaków, którzy 65 lat temu na Kresach Wschodnich II RP ponieśli męczeńską śmierć z rąk OUN UPA - lecz także okazja do społecznej debaty na temat ciągle nie załatwionych spraw, związanych z wypędzeniem Polaków z ich ziem ojczystych oraz problemów Rodaków, którzy na tych ziemiach pozostali.

Problemom tym poświęcić chcemy otwarte Forum Kresowe. Priorytetem będą niezwykle trudne sprawy, z jakimi borykają się Polacy za naszą wschodnią granicą, m.in.: dyskryminacja polskiego szkolnictwa; sprawa własności polskiej na Litwie oraz języka, w tym pisowni nazw polskich; dyskryminacja Polaków na Białorusi i Ukrainie Zachodniej, gdzie niszczy się nasz dorobek kulturalny, dowody naszej 700-letniej obecności na tych terenach oraz zakłamuje historię, szczególnie dotyczącą drugiej wojny światowej. Poruszyć chcemy także nie załatwione do tej pory sprawy upamiętnień miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych. Nowym problemem, nad którym musimy się pochylić jest postępująca ukrainizacja kościoła rzymsko – katolickiego, będącego do tej pory ostoją polskości na tych terenach.

XV Światowy Zjazd zainauguruje w kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 9.30 msza święta, podczas której homilię wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W czasie mszy św. zostanie poświęcony kamień węgielny pod pomnik ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Kresach. Otwarte Forum Kresowe rozpocznie się w sali Jana Pawła II o godz. 11.00.

Uroczystości zakończy Koncert Jasnogórski z recitalem aktorskim artysty scen krakowskich Wojciecha Habeli – zdobywcy I nagrody w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Lwowskiego Bałaku – Kraków 2008. Wystąpią także: chór Gloria Dei z Wrocławia i zespół CANZONA z Gorzowa Wlkp.


Z apelem o patronat nad naszymi uroczystościami wystąpiliśmy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Lecha Kaczyńskiego.

Piszemy w nim m.in.:
Szanowny Panie Prezydencie! - Do Pana, jako do najwyższego Majestatu Rzeczypospolitej; człowieka, któremu na sercu leży dobro wszystkich Polaków – zwracamy się z prośbą o wsparcie nas w działaniach na rzecz załatwienia spraw dot. Kresów wschodnich i zachodnich; kwestii, które stanowią nie tylko problem dla Kresowian, mieszkańców tych ziem, ale są sprawami istotnymi dla wszystkich Polaków.
Do udziału w Forum Kresowym zaprosiliśmy Marszałka Macieja Płażyńskiego – prezesa Wspólnoty Polskiej; Andrzeja Przewoźnika – sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; posłów, senatorów, eurodeputowanych.


Oczekujemy odpowiedzi na zaproszenie skierowane do J.E. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego – Metropolity Lwowskiego.

Zaproszenia skierowaliśmy także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Zarządu TVP S.A., Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chcemy aby wreszcie nas, Kresowian, wysłuchano, a w ślad za tym – podjęto konkretne działania. Uważamy bowiem, że rosnącym lawinowo problemom i ciągle nie załatwionym sprawom dotyczącym nie tylko Kresowian –, stawić czoła możemy tylko z pomocą tych, którzy Rzeczpospolitą władają, przy powszechnym, społecznym i medialnym poparciu.


Uznając wyjątkowość chwili Światowy Kongres Kresowian i Kresowy Ruch Patriotyczny apelują o jedność wszystkich organizacji kresowych, udział w XV Światowym Zjeździe i współdziałanie w obchodach 65 rocznicy ludobójstwa na Kresach, - traktując tę jedność jako patriotyczny obowiązek.

Jasna Góra czeka nie tylko na Kresowian; – czeka także na Sympatyków Ruchu Kresowego, Przyjaciół i Sprzymierzeńców; na Polaków wiernych pamięci o historii tworzonej przez Polskę na Kresach Wschodnich przez kilkaset lat.

Udział w Zjeździe może wziąć KAŻDY, kto czuje potrzebę bycia z nami w tym szczególnym miejscu i w takiej chwili. Każdy też, czy to z Kresów czy ze Śląska, z Pomorza czy Wielkopolski, z Chicago, Melbourne czy Ottawy – będzie przyjęty przez organizatorów jak członek wielkiej kresowej rodziny. Nie jesteśmy w stanie wysłać wszystkim imiennych zaproszeń. W dobie Internetu i szerokiej możliwości informacji medialnej – mamy nadzieję nie tylko dotrzeć z tym zaproszeniem do szerokiego kręgu Kresowian, ale także zmobilizować tą drogą do udziału w Zjeździe naszych Przyjaciół i Sympatyków. Zachęcamy oddziały Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wilnian, Wołynian, stowarzyszenia kresowe i kombatanckie - do organizowania, wzorem bytomskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa, zbiorowych wyjazdów na tę, szczególnie znaczącą w tym roku – uroczystość na Jasnej Górze.

Wierni narodowej pamięci, w imię solidarności z naszymi Rodakami za wschodnią granicą - bądźmy w tym dniu razem!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Jan Skalski
Światowy Kongres Kresowian

  Jan Niewiński
Kresowy Ruch Patriotyczny


Data modyfikacji strony: 2009-06-22

Powrót Licznik