Lwów - Na Bajkach i okolice

Fotografie Jacka Marczyńskiego (czerwiec 2004)

Ulica Na Bajkach. Po lewej - pod nr 23 apteka św. Jana, po prawej - Na Bajkach 27
   

Po lewej stronie polska szkoła średnia Nr 10 im. na rogu ulic Potockiego i Sapiehy, po prawej sąsiadująca z nią szkoła ukraińska, przed wojną była to męska i żeńska część szkoły im. Marii Magdaleny
   

Willa rektora Politechniki (1893-94) Placyda Dziwińskiego - róg Potockiego i Nabielaka
 

Szkoła im. Sienkiewicza
 

Ulica Nabielaka 20. Tu mieścił się sekretariat główny Związku Strzeleckiego
 

Ulica Zadwórzańska nr 20 i 18
 

Ulica 29 listopada róg Szymonowiczów
 

Ul. Akademicka - stary gmach Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
 

Ulica Fleszara. Dom z tarasem należał do dr. Leonarda Stahla, wiceprezydenta Lwowa w okresie obrony Lwowa w 1920 r.
 

Ulica Issakowicza. Po lewej dom pod nr. 10, po prawej nr 18 - Dom Techników
   

Ulica Japońska
 

Ulica Kętrzyńskiego. Sokół II
 

Ulica Lenartowicza nr 3 (na zdjęciu po lewej widoczne popiersie Lenartowicza)
   

Ulica Lwowskich Dzieci
 

Ulica Mączyńskiego 49
 

Ulica Nabielaka 37. W tym domu mieszkał Henryk Rosen, autor fresków w katedrze Ormiańskiej
 

Ulica Nabielaka
   

Potockiego 61. Dom architekta Wincentego Rawskiego, profesora Politechniki
 

Ulica Potockiego. Kościół św. Krzyża i klasztor Karmelitanek Bosych
 

Ulica Potockiego 45. Gimnazjum żeńskie im. Królowej Jadwigi, w czasie II wojny światowej w tym budynku mieścił się oddział Instytutu Badań nad Tyfusem Plamistym prof. Rudolfa Weigla
 

Ulica Potockiego 48. Do 1939 roku siedziba Ukraińskiego Towarzystwa Pomocy Inwalidom
 

Ulica Potockiego 52. Dom Franciszka Biesiadeckiego, znanego lwowskiego bibliofila.
 

Państwowe XI Gimnazjum Męskie im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, przy ul. Szymonowiczów 1-3, typu matematyczno-przyrodniczego
 

Ulica Zadwórzańska 47. Do 1939 roku siedziba Związku Maszynistów Kolejowych
 


 

Zadwórzańska nr 105, róg Orzeszkowej
 

Zadwórzańska nr 70. Żeńska Szkoła Zawodowa im. Stanisława Żółkiewskiego
 

Ulica Zadwórzańska nr 80. Dom Kucharów
 

Zadwórzańska, róg Dunin-Borkowskich
 

Zajezdnia tramwajowa u zbiegu Pełczyńskiej, Tomickiego, Kadeckiej, Wuleckiej.
 


Wysoki Zamek

Kamień pamiątkowy poświęcony zwycięstwu króla Jana III Sobieskiego nad Tatarami
 

Kulparków

Budynki szpitala dla umysłowo chorych
   


Copyright 2004 Jacek Marczyński

Powrót

Licznik