NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ

Czasopismo muzealno-historyczne
Rocznik XIII nr 3 (24), stron 424
Warszawa 2006


Spis treści
 • ARTYKUŁY I MATERIAŁY - cz I
  • Stanisław Jedynak - Wartości europejskie w kulturze Lwowa, str. 7
  • Władysław A Serczyk - Semper fidelis. Dzieje legendy, str. 11
  • Michał Klimecki - Lwów W obronie miasta i południowo-wschodniej granicy 1918-1920 i 1939 r., str. 39
  • Aleksandra Garlicka - Ex oriente lux. Kultura i nauka we Lwowie 1772-1939. Szkic, str. 71
  • Adam Redzik - Szkic z dziejów szkolnictwa wyższego we Lwowie, str. 93
  • Magdalena Bajer - Z takich gniazd wylecieli, str.111

 • ARTYKUŁY I MATERIAŁY - cz II
  • Piotr Łukaszewicz - Lwów w malarstwie i grafice od XVII wieku do roku 1939, str. 127
  • Mieczysław Inglot - Lwów w poezji polskiej XIX i XX wieku, str. 153
  • Maciej Matwijów - Muzea lwowskie wczoraj i dziś, str. 175
  • Barbara Kozarska-Orzeszek - Lwów na medalach i odznakach, str. 197
  • Tadeusz Rudkowski - Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, str. 219
  • Stanisław Sławomir Nicieja - Cmentarz Orląt Lwowskich, str. 239

 • WSPOMNIENIA
  • Henryk Mierzecki - Czasy i klimaty Wspomnienia lekarza 1891-1970, str. 267
  • Magdalena Bajer - Lady Olesia, str. 299
  • Jerzy Janicki - Pamięć Lwowa, str. 305

 • MUZEALIA

 • KRONIKA
  • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, str. 363
  • Siedemnastolecie Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - wspomnienia i refleksje, str. 379
  • Andrzej Chlipalski - Wczoraj, dziś i na jutro, str. 393

 • RECENZJA, str. 417
  Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 1 pod red. Jerzego Maternickiego, t. 2 i 3 pod red. Jerzego Maternickiego, Leonida Zaszkilniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004-2005. - rec. Arkadiusz Kołodziejczyk


  Adres redakcji: 00-240 Warszawa, al. Solidarności 62
  tel. 022 827 37 70, fax 022 827 03 23, e-mail:astawarz@interia.pl


  Szanowni Państwo,

  Muzeum Niepodległości w Warszawie przygotowało edycję specjalnego numeru „Niepodległości i Pamięci". Numer ten w całości jest poświęcony historii miasta Lwowa. Miasta niezwykłego w dziejach Polski, jak i Europy - tutaj przez kilka wieków krzyżowały się wpływy wielu kultur, wyznań, tradycji, wykształcając ośrodek o wyjątkowym obliczu. Niniejszą publikacją Muzeum Niepodległości włącza się w obchody ogólnopolskie trzech bardzo istotnych rocznic: 750-lecia pierwszej wzmianki źródłowej o Lwowie, 650-lecia lokacji miasta, 350-lecia Ślubów króla Jana Kazimierza we Lwowie.

  Rocznice te mają swoje znaczenie, zarówno z punktu widzenia ciągłości dziejów miasta od średniowiecza do współczesności, jak i podkreślenia związków - ponad 600-letnich - z dziejami Polski i kulturą polską. W tomie niniejszym nie było możliwe podjęcie sprawy syntezy całości dziejów Lwowa, wobec czego skupiliśmy się przede wszystkim na losach miasta, jego mieszkańców czy niektórych środowisk kształtujących oblicze miasta w XIX i początkach XX w. Zaznaczone też zostały niektóre przynajmniej, ale bardzo ważne, wydarzenia związane z walką o polskość, o zachowanie Lwowa w granicach niepodległej Polski w pierwszych latach odradzającej się Rzeczypospolitej. Całość dopełniają szkice dotyczące śladów polskości Lwowa - materialnych (zbiory sztuki, muzea, cmentarze) i niematerialnych (poezja) oraz opracowania poświęcone działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na rzecz zachowania pamięci o Lwowie i popularyzacji wiedzy o tym mieście. Żywię przekonanie, iż ten specjalny numer „Niepodległości i Pamięci" przybliży wielu Czytelnikom wiele ciekawych wątków z dziejów Lwowa. Z naszej strony tę publikację widzimy jako kolejną „cegiełkę" na polu działań przyczyniających się do dalszego zainteresowania przeszłością i kulturą Lwowa szerszych kręgów społeczeństwa polskiego. Nawiązujemy przy tym do prawie już 15-letnich związków Muzeum Niepodległości ze środowiskami kreso-wian, w tym przede wszystkim Lwowian, które przyniosły zarówno założenie i rozwój Kolekcji „Leopolis", jak i kilkanaście wystaw i wiele spotkań poświęconych tej problematyce.

  Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Autorom, którzy tak znakomicie włączyli się w opracowanie niniejszej publikacji. Wyrażam też ogromną wdzięczność wszystkim osobom prywatnym, instytucjom kultury oraz Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich za udostępnienie bardzo ciekawych ilustracji. Osobne podziękowania kieruję na ręce p. Heleny Wiórkiewicz, która swoim trudem wspierała przygotowanie tego numeru do druku.

  Warszawa, listopad 2006 r.

  Andrzej Stawarz


  Data utworzenia strony: 2007-07-03

Powrót
Licznik