15-lecie zespołu tanecznego „Tęcza”

Coś więcej, niż hobby

15 lat temu w jednej z klas szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej powstał zespół folklorystyczny, który nazwano „Tęcza”. Dlaczego właśnie tak? Chyba dlatego, że polski strój ludowy ma tyle samo barw i odcieni, co tęcza. W 1992 roku, kiedy zakładano zespół, liczył on 13 par. Obecnie ma grupę starszą i młodszą, czyli tańczy i śpiewa w nim ponad 90 osób. Kierownikiem artystycznym jest pan Andrzej Kijach.

W repertuarze zespołu, oprócz tańców ludowych, takich jak: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek, trojak są obecnie również układy taneczne, oddające nasz koloryt lokalny, a także tańce współczesne.

Z okazji Jubileuszu w dniu 9 czerwca na sali Pałacu Kultury Młodzieży Szkolnej zorganizowano koncert. Na widowni zgromadziło się wielu dostojnych gości, a także byli uczestnicy zespołu oraz rodzice, krewni i przyjaciele tańczących w nim obecnie dzieci.

Uroczystość rozpoczęto, jak przystało na tradycję polską, polonezem. Z historią zespołu zapoznał zebranych prowadzący koncert Kazimierz Kosydor, który należał do pierwszej generacji „Tęczy”.

Początki miały miejsce w 1990 r., kiedy odbyło się poświęcenie SZKOŁY. Dyrektorką placówki była wówczas pani Bogumiła Kunica. Wychowawczynią dzieci – pani Barbara Baczyńska, potem – pani Krystyna Fedorowska. Na początku bowiem zespół tworzyli uczniowie jednej klasy wspomnianej szkoły. Obecnie zrzesza on dzieci i młodzież z kilku klas.

W roku 1991 zespół wyjechał na swoje pierwsze warsztaty – studium tańców polskich w Rzeszowie. W roku 1992 Szkole Średniej nr 24 we Lwowie nadano imię Marii Konopnickiej, z tej okazji zespół „Tęcza” wystąpił po raz pierwszy, jako „wizytówka” szkoły. W tym samym roku na zaproszenie dra Antoniego Weyssenhoffa, dyrektora Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie (uważanego za „ojca chrzestnego” „Tęczy”), zespół po raz pierwszy uczestniczył w Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów Folklorystycznych „Krakowiak”. Potem wyjeżdżał na te festiwale jeszcze czterokrotnie, uzyskując m.in. nagrodę za wierną prezentację stroju krakowskiego oraz wydobycie właściwego charakteru w tańcach. Uczestnicząc w „Krakowiaku” „Tęcza” otrzymała także Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa dla najlepszego zespołu polskiego z zagranicy oraz wyróżnienie za przekazywanie dzieciom tradycji tanecznej regionu krakowskiego, liczne dyplomy.

Zespół „Tęcza” uczestniczył w IV Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie, otrzymując Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki Ukrainy. W roku 2003 zespół otrzymał dyplom za aktywny udział w II Festiwalu Kultur Narodowych we Lwowie. Zespół wielokrotnie uczestniczył w warsztatach artystycznych, organizowanych w wielu miastach Polski, m.in. w Bydgoszczy – przez panią Danutę Śliwińską, prezesa tamtejszego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Pani Danuta jest uważana przez członków zespołu za „matkę chrzestną”. Zespół brał udział w Ogólnopolskich Dniach Lwowa, organizowanych w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Uczestniczył także w międzynarodowym festiwalu dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych „Krakowiacy i górale”. Oczywiście, „Tęcza” jest stałym uczestnikiem wszystkich ważnych imprez szkolnych, a także występuje na uroczystościach lwowskich, m.in. Dniach Miasta. Taniec jest więc dla młodych czymś więcej, niż hobby...

Zespół „Tęcza” – to także opiekunowie, choreografowie, ogrom pracy technicznej, dbanie o stroje... Przez te 15 lat z zespołem pracowali: Sergiusz Astremski, Natalia Lemiszko, Sergiusz Najenko, Edward Sosulski, Tadeusz Ryfiak, Zofia Zawadzka, Pobieda Charisow, Natalia Bondarczuk, Olga Machowa, Andrzej Kijach. Nie sposób tu wymienić nazwisk wszystkich Osób, które wspierały zespół. Wszystkim im się należą serdeczne podziękowania.

W trakcie koncertu jubileuszowego członkowie zespołu zaprezentowali nam także układ taneczny „Babcia z Łyczakowa”, lwowską polkę „Husia-Siusia”, „Halicką polkę”. Duże brawa wywołały skecze „Panna Franciszka” i „Nocny pociąg”, oparte o melodie i teksty lwowskie. Najmłodsi uczestnicy zespołu zaprezentowali taniec współczesny „Stonoga”. Można było się przekonać, że Wadim Gierko, należący do „Tęczy”, nie tylko ładnie tańczy, ale też gra na gitarze. Miłość do tańca jest zaraźliwa – w „dwudziestce czwórce” są też adepci tańca towarzyskiego. Kamil Zaleski oraz Iryna Demczuk pięknie zatańczyli walca angielskiego i wiedeńskiego.

Żadne święto nie może się obyć bez gości. „Tęcza” zaprosiła do wspólnego występu kilka znanych zespołów. Dziecięcy teatr tańca „Łewenia” („Lwiątko”) zaprezentował taniec „Sklep z lalkami”. Wystąpił także zespół ”Hałyczyna”, wykonując taniec „Dziady”.

Na zakończenie programu wszyscy uczestnicy zespołu, ubrani w stroje „na luzie”, wykonali taniec „Duża przerwa”. Po prostu dziecięca radość w ruchu... Były gromkie brawa, najserdeczniejsze życzenia, dyplomy dla uczestników zespołu, choreografów, przyjaciół, opiekunów, rodziców oraz Komitetu Organizacyjnego obchodów. Potem na melodię „Tylko we Lwowie” zaśpiewano piosenkę „Tylko w mej „Tęczy” a z góry na cenę pospał się grad... kolorowych baloników!

Dziękujemy za dużą dawkę przeżyć artystycznych oraz dobrego humoru. Życzymy, by „Tęcza” nadal była piękną wizytówką Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej oraz naszego Miasta. Dużo zdrowia! Sto lat!

Adres kontaktowy zespołu „Tęcza”:
Szkoła Średnia nr 24 im. Marii Konopnickiej
Ul. Konyśkoho, 4
79005 Lwów
Tel./fax 0-038032-2756662

Irena Masalska
Foto Maria Basza
(Gazeta Lwowska)


Data utworzenia strony: 2007-06-13

Powrót
Licznik