Słuchaczki lwowskiego Zakładu Wychowawczo-Naukowego Olgi Filippi
jaga1.jpg
Fotografia 1