Odsłonięcie pomnika profesorów polskich zamordowanych przez hitlerowców we Lwowie

Lwów

3 lipca 2011

Fotografie: Anna Gordijewska


Wulka - budowa pomnika. Stan w dniu 16 czerwca 2011 r.
Na zdjęciu z prawej widoczny jest stary pomnik-krzyż postawiony staraniem rodzin zamordowanych i Lwowian (m.in. Tadeusza Kardasza).


Kościół parafialny dzielnicy Nowy Świat pw. św. Marii Magdaleny. Msza święta w intencji zamordowanych.


Na fotografii z lewej: prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin i senator RP prof. Leon Kieres.
Na fotografii środkowej: pani Irena Zappe
Na fotografii z prawej (w środku) pani Janina Zamojska


Mszę odprawił arcybiskup metropolita lwowski ks. Mieczysław Mokrzycki, koncelebrowali: ks. prof. dr Franciszek Longchamps de Berier (krewny rektora UJK - prof. Romana Longchamps de Berier, zamordowanego na Wulce wraz z trzema synami) i proboszcz parafii ks. Włodzimierz Kuśnierz


Delegacja uczelni wyższych (Wrocławia i Krakowa)


Uroczystość odsłonięcia pomnika

Na fot. z lewej: Prof. Stanisław Nicieja w rozmowie z red. Grażyną Orłowską-Sondej z TVP Wrocław
Na fot. środkowej: prezydenci miast partnerskich: Lwowa- Andrij Sadowyj i Wrocławia -Rafał Dutkiewicz.

Przemówienia prezydentów Wrocławia i Lwowa.
Poniżej - wstęgi przecinają prezydenci Lwowa (żółto-niebieską) i Wrocławia (żółto-czerwoną)

Poświęcenie pomnika przez biskupów rzymsko i greckokatolickich

Grupa młodych polskich muzyków z Krakowa


Składanie kwiatów i wieńców przez oficjalne delegacje, rodziny i osoby prywatne

Wieńce od rad miejskich Wrocławia (biało-żółty) i Lwowa (niebiesko-żółty) niosą harcerze

Kwiaty od Konsulatu Generalnego RP we Lwowie (fot. z lewej) i od Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie (fot. z prawej)

Kwiaty od Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie (fot. z lewej) i córki prof. Kazimierza Bartla (fot. z prawej)

Biało-czerwone wieńce i kwiaty od Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, społeczności akademickich Wrocławia i Krakowa, NSZZ Solidarność a także od Konsula Federacji Rosyjskiej we Lwowie

Po uroczystości


Skromny pomnik postawiony staraniem rodzin zamordowanych oraz lwowskich Polaków stojący w alejce powyżej nowego pomnika z tablicą zawierającą informację o tragedii a także pełną listą ofiar - w języku polskim i ukraińskim.
Tylko z informacji na tym pomniku wiadomo, co się stało w tym miejscu i kogo on upamiętnia. Na nowym pomniku nie ma bowiem żadnej informacji, komu jest on poświęcony.
Wartę przy tym pomniku pełnią harcerze polscy ze Lwowa.

Copyright 2011 Anna Gordijewska
Data utworzenia strony: 2011-07-14

Powrót
Licznik