Pomnik Polskich Profesorów zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich
Odsloniecie Pomnika na Wzgorzach Wuleckich02.jpg
Odsloniecie Pomnika na Wzgorzach Wuleckich02
Copyright 2011 Anna Gordijewska