Pomnik Polskich Profesorów zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich
Msza Swieta w kosciele Marii Magdaleny 3 lipca 2011 09.jpg
Msza Swieta w kosciele Marii Magdaleny 3 lipca 2011 09
Copyright 2011 Anna Gordijewska