Pomnik Polskich Profesorów zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich
Msza Swieta w kosciele Marii Magdaleny 3 lipca 2011 05.jpg
Msza Swieta w kosciele Marii Magdaleny 3 lipca 2011 05
Copyright 2011 Anna Gordijewska